• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

معماری ایرانی از زبان سه نسل

اگه قرار بوداز بین حرف های استاد مرحوم کریم نیا،نادراردلان،داراب نیا،مرحوم سید هادی میر میران از آثار ارزشمند تاریخ معماری ایران یکی انتخاب کنی کدوم آثار انتخاب میکردی ! پرنیا:از شیش شیوه تاریخ معماری ایران یک شاهکار به تمام معنا وجود داره اونم گنبد قابوس ، تاریخ میگه که مردانی چون پسران چنگیزهم گفت بودن"این بنا راخراب نکنید"بگذارید بماند تا معلوم شود ما چه چیز هایی خراب کردیم.ازهمه مهم تراین بنابدون هیچ گونه تزئین گچبری ... مظهر زیبایی بعدشم تو پاریس دریک بازارچه مسابقه ای بر گزارشدانتخاب خوش تناسب ترین ساختمان جهان را معرفی کنید بین اون همه آثار تاریخی چیزی جز گنبد قابوس انتخاب نشد به این میگن شاهکار . نادر اردلان:از آنجا که مجموعه بازار اصفهان ،کاخ ،بازاری که از میدان کهنه و مسجد جامع سلجوقی متعلق به قرن پنجم شروع میشه میره میره تا نقش جهان تو قرن دهم ادامه پیدا میکنه از طریق محوردوگانه چهار باغ صفوی گرفته تا پل الاه وردیخان چهار باغ خواجویه پل زیبا خواجو نقطه اوج این حرکت ها ها نفسم گرفت بقییه شو تو بگو شاهزاده چشم بعد میرسه به زاینده رود و این مجموعه شهری عالی ترین نمونه خطی یک نظام مثبت درجهان چرا¿ چون:بیش از 150بناچهارتا باغ های مهم رو تو یه یک دوره ی بیش ازششصد ساله به یک دیگرپیوند زده اند که این مجموعه خصوصیات موردنیاز زندگی به طرزی استثنایی درخود جای داده وای نفسم گرفت. داراب نیا:ساختمان هشت بهشت اصفهان به علت تنظیم ارتفاعات با گشایش فضایی برای به وجود آوردن نماهایی از درون به منظره اطراف طبیعت نظام هندسی استثنایی عبور از هندسه ربط به میانه به مرکزیت یکی از ویژگی های مهم طراحی معماری ایران باغ فین کاشان به علت هندسی تداوم بنا با باغ حضورآب گیاه در هماهنگی با نظام کلی این تا اینجانوبتی ام باشه نوبت سیدهادی میر میران که میگه :از نظرمن چنداثر در منتهای کمال زیبای اند که مبنای اصول معماری منعکس می کنندعبارت اندرزتخت جمشید،طاق کسری،گنبدقابوس، مسجدجامع اصفهان،مسجدجامع تبریز، مسجدشیخ لطف الاه ،آرامگاه الجایت،ارگ علیشاه،سی سه پل،پل خواجو،عمارت هشت بهشت . . . ترجیح میدم مسجدامام اصفهان انتخاب کنم به راستی این اثر تمام اصول و ارزش های معماری ایران تو خودش جای داده (کلیه مطالب برگرفت از مجله آبادی سال پنجم شماره نوزدهم زمستان 74ذهن خلاق خودم)
 
آخرین ویرایش:
بالا