• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

منزل ییلاقی

نیکا

متخصص بخش معماری
کلبه ییلاقی هوشنگ سیحون در کلوکان، نزدیک تهران، به سال 1353 ساخته شده است.

خانه کوچکی با زیباترین ترکیب معماری و طبیعت که در سینه کوه و با کمترین تغییرات در آن ساخته شده است.

عمده ترین مصالح مورد استفاده در این بنا، سنگ، چوب و فولاد به عنوان جزیی از سازه این بنا که به عنوان تیر بر روی ستونهای حجیم سنگی قرار گرفته است.

آن چیزی که طرح بنای ییلاقی سیحون را در بین ابنیه خصوصی شاخص می نماید، برخورد ارگانیک و هم زیستی ساختمان با طبیعت است. ساختمان با هماهنگی خاصی با کوه طراحی و ساخته شده است. بخش عمده ی این هماهنگی در فضای نشیمن خودنمایی می کند.manzel%20yeylaghi%201.jpg


بخشی از جداره فضای نشیمن با سنگ های کوه تلفیق شده و حس فضای ارگانیک و طبیعت گرایی را در نظر بیننده تقویت می نماید. ایده ی طرح خانه و نحوه ی برخورد آن با طبیعت، شباهت خاصی با کار معماران ارگانیک و به خصوص، کارهای فرانک لوید رایت دارد.

سیحون یادآور می شود که طراحی و جزییات اجرای پروژه در محل صورت گرفته و متناسب با پیشرفت کار طراحی شده است.


manzel%20yeylaghi%202.jpg

manzel%20yeylaghi%203.jpg

manzel%20yeylaghi%204.jpg

manzel%20yeylaghi%205.jpg

منبع: سایت خبری / تحلیلی معماری نیوز
 
بالا