• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

من مانده ام با....

tannaz

New member
هرسو که میروی
مثل گل آفتابگردان سمت تو می چرخم
غروب نکن تا دلیلی برای ایستادن داشته باشم
 
بالا