• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ღ♥ღ همین لحظه آرامم، برای دقایقی نامعلوم ღ♥ღ

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


بعضـــی چیــــز هـــا رو بـــایـــد بنــــویســـم


نـــه بــــرای اینکــــه همــــه بخـــونـــن و بگــــن " عالیـــــه "


نـــــــه ...


فقط برای اینکه..........


بــــرای اینکــــه خفــــه نشــــم همیــــن!!!

 
آخرین ویرایش:

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


تا روز بود ،

غروب را آرزو می کردی

به تاریکی که رسیدی ...

خورشید پرست شده ای ؟

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز
خداوندا ؛
قیامتت را بر پا کن!!!
تو اگر خسته نشده ای ، ما عجیب خسته ایم ...


 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


رویاهایم را در کنار کسانی گذراندم که بودند ولی نبودند.....!

همراه کسانی بودم که همراهم نبودن.....!

وسیله کسانی بودم که هرگز آنها را وسیله قرار ندادم...!

دلم را کسانی شکستند که هرگز قصدشکستن دل آنها را نداشتم....!

و تو چه دانی که عشق چیست.....؟

عشق .....:

سکــــــــــــــــــــــــوتی است در برابر همه اینها....!

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


جسارت مـی خـواهـد!!!

نـزدیــک شـدن بـه افــکار دختـری...

کــه روزهــا...

مـردانه بـا زنـدگـی مـی جنـگد ...

امـا شــب هــا...

بالـشــش از هــق هــق هــای دختـــرانه خیــس اســت ...

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


تنهایى با ارزشه چون خالی از انسانهاى بى ارزشه…

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


بعضی ها گریه نمی کنند !

اما از چشم هایشان معلوم است که اشکی به بزرگی یک سکوت گوشه ی چشمشان به کمین نشسته . . .!

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


وقتی به عقب بر میگردی متوجه میشی

که جای بعضیا

الان که تو زندگیت خالی نیست هیچ

اون موقعشم زیادی بوده !!!

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز


گاهی فقط باید لبخند بزنی و رد شوی ... بگذار فکر کنند نفهمیدی !

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز
بعضی آدمهــــــا یهـو میــان . . . !

یهـو زندگیـتـــــو قشنگ میکنن . . . !
یهـو میشن همــــــه ی دلخـوشیت . . . !
یهـو میشن دلیـل خنــــــده هات . . . !
یهـو میشن دلیل نفس کشیــــدنت . . . !

… بـعــــد همینجـوری یهـو میــــــرن . . . !
یهـو گنـــــــــــد میـزنن بـه آرزوهــــات . . . !

یهـو میشن دلیل همــــــــه ی غصــه هات و همـــــــه ی اشکات . . . !
یهـو میشن سبب بالا نیـــومدن نفسـت . . . !
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز

عزیز ِ دلم

هنوز وقتـے آسمان ِ دلمـــ ابریست

لمس ِسبك ِ دستان ِ مهربانت را روے ِ مو هایمــ حس مـےكنمـــ

...

تو هنوز با تمام ِ نبودنت

تنها پناهگاه ِ من از این آدمهایـے ..
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنزاز خدا پرسیدم: خدایا چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ خدا جواب داد: گذشتهات را بدون هیچ تاسفی بپذیر، با اعتماد زمان حال ات را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو.

ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز. شک هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط اگر بدانی که چطور زندگی کنی ...
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز
ترک کردن آدمها هم آدابی دارد...!!
اگر آداب ماندن نمی دانید...!!
لااقل درست ترکشان کنید تا...!!
تَرَک برندارند…!:ناراحت:


 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز
جریان چیـــــستــــــ ؟؟؟؟
هیچگــاه جـســ ـد آن هــ ــایی که ادعــ ــا مــ ــی کنند برایمان می میـــ ــرند پیــ ــدا نمـــ ــی شـــ ــود....!

 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز
هیچ چیز بیشتر و بدتر از این ...

مغز استخوان آدمو نمی سوزونه که...

اطرافیانت بهت بگن:

اگه ...دوستت داشت نمیرفت...!!!
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنزدوستی ها کمرنگ...بی کسی ها پیداست...راست گفتی سهراب !

آدم اینجا تنهاست...
:ناراحت:
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنزدلـمـ کـمـی خـدا مـی خـواهـد

کـمـی سـکـوت. . .

دلـمـ ،دل بـُریدن مـی خـواهـد . . .

کـمـی اشـک . . .

کـمـی بـهـت . . .

کـمـی آغـوش آسـمـانـی . . .

کـمـی دور شـدن از ایـن جـنـس آدمـ . . .
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنز
ســـــــــــــــــاکتــــ ـــــــ کــه می مانـــی...

میگذارند به حســـابــــــــــــ جوابــــــــــ نداشتنتـــــــــــــ !

عـــــــــــــــــــمراً بفهمند داری جـــان میکنی

تا حرمــــــــــــــــــــــ ــــــــــتهـا را نگه داری ..
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنزسکوت و صبوری م را به حسابِ ضعف و بی کسی ام نگذار
دلم به چیزهایی پای بند است
که تو یادت نمی آید…!
 

mahdis

متخصص بخش سرگرمی و طنزمحـــکم تر از آنم که برای تنــها نــبودنم ،
آنچه را که اســـمش را غــرور گذاشته ام
برایت بــه زمیـــن بکوبــم ....
احـســاس من قیمتــی داشــت ، که تو برای پرداخــت آن فقیــــر بودی....
!!!
 
بالا