• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

✯ ستـاره چیـن بـرکـه هـای شب ✯

ZahRa-Gh

متخصص بخش

و دختـرے ڪـہ گونـه‌هایـش رابا برگـ هاے شمعـدانے رنگـ مےزد ...آه, اڪنوטּ زنـے تنهاستـ !z3mvlc7a99uummd3ms9j.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
محبّـت هایـت را شمـردمـ درسـت ..

امـّـا ایـن
عشـق را پـس بگیـر ؛ گـوشه نـدارد !!


1343466849911670_large.png
 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
مـن اینـجا دلمـ سخـت معـجـزه مـی خـواهد

و
تـو

انگـار معجـزه هایـت را گـذاشتـه ای بـرای روز مبــادا ..


1343466662620918_large.jpg 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
منـطق ریـاضى میـگه :

هـر مسالـه اى كـه دیـدى آسـون داره حـل میـشه ، بـدون راه حلّـت اشـتبـاهه .


1343466552544904_large.jpg
 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
مقصد ، مال ِ شهر ِ قصّه ی ِ بچّه گی ها ست ،

دنیای ِ آدم بزرگ ها ،

فقط
جادّه دارد …!1343466149547055_large.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
و تو میـدانی ...

آنقـدر"
دوωـتت دارґ "ڪہ פـَتی اگر ...

ωـرم بہ ωـنگ بـפֿـورد...

یـا ωـنگ بہ ωـرم ...

از ایـטּ دوωـتت دارґ دωـت بر نـפֿـواهـم داشت !

1343523990394301_large.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
☍زنـدگـے شبیـﮧ شـعـــری سـت !

قـافیـﮧ هایش بــا مَـטּ ...

تــُـو

فـقط هـمیــشـﮧ ردیف بـاش..
s39.gif1343523689855523_large.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
گاهــــی .. دِلــــــم تفــــــریح ناسالم می خـــــــواد ؛ مثـــــل فکر کــــــــردن به تــــــــــو !
s105.gif1343522081479400_large.jpg 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
صبـرت کـه تمـام شـد ، نـرو .. معـرفت تـازّه از آن لـحظه آغـاز میـشود ..


1343522561584659_large.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
خبرت هسـت کـه از خوبـی خـود بـی خبـری ؟!

بـخـدا خـوب تـــر از خـوب تـر از خوبتــری ...


1342682276740361_orig.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
زمانـی تـازه تر میـشم ..

نخستین واژه لبخــند شـه ..

کمی دلتنــگ هـم باشیـم ..

دلا بی غصه پیــوند شـه ..


1342681416361599_orig.jpg 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
° نگـاه کـُـن .. تمــام هستیـم خراب میشود .. شـراره ای مرا به کــام میکشـد .. مـرا به اووووووج میبـرد .. مـرا به دام میکـشد °1342680096283788_orig.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
ミ یکی ابــر سیه آمد که روی مـاه تابان را بپوشانید . . . صبــا را دیدم و گفتم صبا دستــم به دامانت ミ


1342679422236154_orig.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
صـدای تـو .. صـدای بــال برفـی فرشتگان .. نگـاه کـُن کـه من کــجا رسیـده ام ؟! .. بـه کهـکـشان بـه بیـکران بـه جــاودان ღ


1342634728757094_orig.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
نگــاه کـُن .. من از ستـاره سـوووووختم .. لبـالـب از ستـارگـان تـب شـدم ..

چـو ماهیـان سـرخ رنگـ سـاده دل .. ستـاره چیـن بـرکـه هـای شب شـدم !!


1342633531891552_orig.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
مـرا دگر رهـا مکن . . مـرا از این ستـاره هـا جـــــدا مکـن . . نگـاه کـُن کـه مـوم شـب بــراه مـا . . چگـونـه قطـــــره قطـره آب مـیشـود ..ܓ


1342632621251638_orig.jpg
 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
از میــان مدادهایم

" سفــید کمـرنگ " را برمی گزیـنم

و حضورم را نقــاشی می کنم !!!

و

ای کاش به زمـانی بر می گشتیم

که تنها غــــم زندگیمان

شکستن نــوک مدادمان بود
s700.gif


1342631641296455_orig.jpg


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
چه سرگردان است این عشق ..که باید نشانی اش را .. از کوچه های بن بست گرفت !


1342718125146694_orig.jpg


 
بالا