• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

The Facts of Life + ترجمه

وضعیت
موضوع بسته شده است.

melika

متخصص بخش زبان انگلیسیThe Facts of Life


At least 5 people in this world love you so much they would die for you.
حداقل پنج نفر در این دنیا هستند که به حدی تو را دوست دارند، که حاضرند برایت بمیرند.
At least 15 people in this world love you, in some way.
حداقل پانزده نفر در این دنیا هستند که تو را به یک نحوی دوست دارند.
The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you.
تنها دلیلی که باعث می‌شود یک نفر از تو متنفر باشد، این است که می‌خواهد دقیقاً مثل تو باشد.
A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don't like you.
یک لبخند از طرف تو می‌تواند موجب شادی کسی شود، حتی کسانی که ممکن است تو را نشناسند.
Every night, SOMEONE thinks about you before he/ she goes to sleep.
هر شب، یک نفر قبل از اینکه به خواب برود به تو فکر می‌کند.
You are special and unique, in your own way.
تو در نوع خود استثنایی و بی‌نظیر هستی.
Someone that you don't know even exists, loves you.
یک نفر تو را دوست دارد، که حتی از وجودش بی‌اطلاع هستی.
When you make the biggest mistake ever, something good comes from it.
وقتی بزرگترین اشتباهات زندگیت را انجام می‌دهی ممکن است منجر به اتفاق خوبی شود.
When you think the world has turned it's back on you, take a look, you most likely turned your back on the world.
وقتی خیال می‌کنی که دنیا به تو پشت کرده ، یه خرده فکر کن، شاید این تو هستی که پشت به دنیا کرده‌ای.
Always tell someone how you feel about them, you will feel much better when they know.
همیشه احساست را نسبت به دیگران برای آنها بیان کن، وقتی آنها از احساست نسبت به خود آگاه می‌شوند احساس بهتری خواهی داشت.
If you have great friends, take the time to let them know that they are great.
وقتی دوستان فوق‌العاده‌ای داشتی به آنها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.
 
وضعیت
موضوع بسته شده است.
بالا