• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آسمان دریایی

از دست عزیزان گله ای نیست....
اگر هست، دگر حوصله ای نیست !!!! :1:

امضا


h359vge3byap2egs7lkz.jpg

Peace

it does not mean to be in a place
where there is no noise, trouble
or hard work, it means to be in
the midst of those things and still
be calm in your heart
:گل: :گل: :گل:


بالا