• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آموزش مهارتهای اجتماعی در کودکان (CAST )

B a R a N

مدير ارشد تالار
آموزش مهارتهای اجتماعی شکلی از رفتاردرمانی است که به وسیله مربیان و درمانــــگرها جهت کمک به افرادی که در روابطشان با دیگران مشکل دارند استفاده می شود.
هدف اصلی آموزش مهارتهای اجتماعی این است که افراد یاد بگیرند امکان اینکه مسایل هیجانی در مورد رفتارهای کلامی به همان اندازه رفتارهای غیر کلامی در روابط اجتماعی درگیر شود وجود دارد یا نه .
● تاریخچه ای مختصر :
CAST به وسیله دکتر" ادوارد ا, کی" تهیه شده که پروفسرای روان شناسی تربیتی در ایالت متحده هند است .
برنامه ی شناختی , آکادمیک و آموزش مهارتهای اجتماعی در دانشگاه کشور هند در سال ۱۹۷۶ شروع شد . این برنامه طراحی شده بود تا خدماتی را برای نوجوانانی که مسائل و مشکلاتی در بخش های زیر دارند فراهم کند.
▪ بی توجهی ( بی اعتنایی ):
▪ مشکل در گوش دادن و دنبال کردن دستورات
▪ به صورت تکانشی
▪ تمایل به انجام یک کار بدون فکر کردن
▪ بیش فعال
▪ بی قرار
▪ کمبود مهارتهای اجتماعی
▪ مشکل در دوست یابی و حفظ دوست یابی
برای چندین سال برنامه متمرکز بر ۱۰ هفته برنامه ی درمانی تابستانی بود. در سال ۱۹۸۶ CAST برنامه بعد از مدرسه شد و در سال ۱۹۹۱این برنامه از دانشگــــاه به مدارس عمومی انتقال پیدا کرد. CAST همچنین از برنامه بعد از مدرسه به برنامه ای که قبل از مدرسه و در طی دوران مدرسه بود تغییر یافت .
● اهداف :
اهداف اصلی CAST عبارتند از :
▪ بچه ها دقت بیشتر نسبت به دستورها و فرمانها را بیاموزند.
▪ کودکان برای عکس العمل های بیشتر تشویق ( تقویت ) شوند.
▪ فراهم کردن آموزش مهارتهای اجتماعی به جهت افزایش پذیرش کودکان به وسیله ی به دقت نگریستن و نگاه کردن
▪ کمک به کودکان جهت خودتنظیمی و بازبینی سطح فالیت و انگیختگیشان
● روشها ( فنون ) :
برنامه دربرگیرنده فنون ایجاد شده به وسیله ی روان شناسان رفتاری و شناختی رفتاری است که شامل :
▪ آموزش تدابیر ( راهبردهای ) معین در شناخت و تشخیص مسائل ؛
▪ امکان تولید راه حل ها ,
▪ باز بینی تلاش و موفقیتها و خودپاداشی برای تلاش ها و موفقیت ها.
▪ آموزش مهارتهای مقابله ای ( سازشی ) برای خشم و ناکامی
▪ سرمشق گیری , نقش بازی کردن و تمرین در خطوط فکری و آموزش همدلی
▪ فنون تصویر سازی ذهنی که به کودکان یاد می دهد آرام و با دقت باشند.
واکنش نشان دادن ( پاسخ دادن ) به علائم خودکار , علائم دیگران و درنهایت پاسخهای با جنبه ی خود اشاره ای مربوط به برانگیختگی و سطح فعالیتشان روش های شبیه سازی مانند " تکنیک لاک پشت " که به کودکان یاد می دهد آرام و با دقت باشند.
اعضا برای برنامه کار (روش کار ) درجه پیشرفته دانشجویی در مکتب روان شناسی و روان شناسی مشاوره گرفته اند .

مــنبع : اینترنت
مترجم : زهره کریمی
کارشناسی روان شناسی بالینی

منبع : خانه روانشناسان امروز

 
بالا