• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اصطلاحات رایج در مورد تلفن همراه

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
1- شماره تلفن همراه شما چند است؟
What’s your mobile/ cell phone number?


2-می خواهم برایت یک پیامک بفرستم.
I want to send you an SMS.


3- او بیشتر وقتش را SMSبازی می کند.
He spends most of his time SMSing.


4- دیروز برایت SMSفرستادم جواب ندادی.
I SMSed you yesterday, but you didn’t reply to it.


5- یک نوع گوشی موبایل جدید خریده ام.
I have bought a new sort of mobile number?


6- شماره موبایل من را داری؟
Have you got my mobile number?


7- موبایل شما همیشه روی پیام گیر است.
Your cell phone is always on answering machine.


8- موبایل شما زنگ آزار دهنده ای دارد.
Your cell phone has a very irritating ring tone.


9- ممکن است لطفاً تلفن همراهتان را خاموش کنید.
Would you please turn off your cell?


10- همه تلفن های همراهشان را خاموش کرده اند؟
Are all the mobile phones switched off?

 

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
11- می توانم با موبایل شما یک زنگ بزنم؟
Can I use your cell phone to make a call?

12- خودم دیدم موبایل شما را در جیبش گذاشت.
I’m sure I saw him pocketing your cell phone

13- استفاده کنندگان تلفن همراه از آنتن دهی ضعیف گله می کردند.
Cell phone users were complaining of poor reception.

14- اتومبیل، کیف دستی و موبایل او را دزدیدند.
He was robbed of his car, briefcase, and cell phone

15- امروزه تلفن همراه جزء لاینفک زندگی ما شده است.

Mobile phones have become an indispensable part of our lives

16- همیشه در حال ارسال پیام متنی برای دوستانش است.
She’s always text messaging her friends

17- این روزها قیمت سیم کارت چند است؟:giggle:
How much is a SIM card nowadays?

18- از تعرفه های موبایل خبر داری؟
Do you know about mobile tariffs?

19- ماه گذشته چون قبض موبایلم را دوبار پرداخت نکرده بودم موبایلم را قطع کردند.
Last month I was cut off for not having paid my mobile bill twice.

20- احتمالاً می توانم از طریق موبایلش باهاش تماس بگیرم.
I can probably reach him on his mobile.

 
آخرین ویرایش:

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
21- می دانی شماره موبایلش چنده؟
Do you know what her mobile number is?

22- به موبایلم زنگ بزنید.
Call me on my cell.

23- هر وقت شماره ات را می گیرم، اشغال است.
Whenever I dial your number, it is engaged/busy.

24- تلفن همراه هر جا که باشید شما را در دسترس قرار می دهد.
A mobile phone makes you contactable wherever you are.

25- برای احترام به بقیه مشتریان رستوران خواهش می کنیم که همه موبایلهایشان را دم در جا بگذارند.
As a courtesy to other diners ,we ask that all cell phones be left at the door.

26- رانندگانی که تمام فکرشان متوجه صحبت با تلفن همراهشان است، بیشتر در معرض تصادفات قرار دارند.
Motorists who are engrosses in conversation on their cell phones are more likely are more likely to get into accidents.

27- می توانید آن فایل را از طریق بلوتوس برایم بفرستید؟
Can you send me that file through Bluetooth?

28- متآسفم ولی موبایل من بلوتوس ندارد.
I am sorry, but my cell phone does not have Bluetooth.

29- من جای تو بودم موبایلم را می گذاشتم تو سطل آشغال.
If I were in your shoes, I would put my cell in the garbage can.


 
بالا