• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

بردیا که بود؟

zohreh

کاربر ويژه
بردیا نام پسر کوچکتر کوروش بزرگ هخامنشی وبرادر کمبوجیه دوم است.
کوروش بزرگ در بستر مرگ بردیا را به فرماندهی استان های خاوری شاهنشاهی ایران گماشت.
کمبوجیه دوم،پیش از رفتن به مصر از آنجا که از احتمال شورش برادرش میترسید دستور کشتن برادرش راداد.
مردم از کشته شدن او خبر نداشتند ودر سال522 پیش از میلاد شخصی به نام گئوماته مغ خود را به دروغ بردیانامید وبرکوهی نزدیک شهر ایرانی پیشیاوادا(=پاسارگاد) اعلام شاه بودن کرد .
در متون تاریخی از وی به عنوان بردیای دروغین نام برده اند. نام بردیا را یونانیان اسمردیس نوشته اند.
نام بردیا ازریشه bard(بلندبودن)پارسی باستان مشتق شده ومعنی این نام والاومتعالی است و بردیابه معنی بلند قامت است.
 
بالا