• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

ریشه شناسی واژه ی «سارافون»

baroon

متخصص بخش ادبیات

این واژه در اصل «سراپا» ی فارسی بوده است که از راه ترکی وارد روسی شده و شکل آن دگرگون شده است.
امروزه سارافون به نوعی جامه ی ملّی زنانه ی روسی گفته می‌شود که بلند و بی آستین است.


سارافون دقیقاً مانند پیجامه و بالکُن است!
این دو هم پاجامه و بالاخانه هستند که با ورود به زبان های غربی دوباره به شکل دیگری به فارسی برگشته اند.
این واژه ستانی در همه زبان ها وجود دارد و این غیر از شباهت فارسی و زبانهای غربی به خاطر ریشه مشترک آنهاست.
 
بالا