• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

زندگی نامه ژوليوس سزار

Maryam

متخصص بخش ادبیات
100911688571.jpg2110 سال پيش در روز 12 ژوييه سال 100 قبل از ميلاد ژوليوس سزار بنيانگزار امپراتوري رم در شهر رم متولد شد. كائيوس ژوليوس كه بعدها لقب سزار گرفت در خانواده اي متولد شد كه ادعا مي كرد تبارش به خدايان و الهه هاي روم باستان مي رسد. ژوليوس سزار برادرزاده نسبي ماريوس فاتح آفريقا و رييس حزب مردمي بود.


ژوليوس در سن 16 سالگي با كورنليا دختر كنسول سينا ازدواج كرده و صاحب دختري به نام ژوليا مي شود. پدرزن او مانند ماريوس از دشمنان سرسخت سيلا رهبر حزب سنا و يك كنسول ديگر رم بودند. با مرگ ماريوس ، سينا به مرد قدرتمند رم تبديل مي شود.
ژوليوس از مخالفان سيلا رييس حزب سنا بود و تعدادي از طرفداران او را به قتل مي رساند. با بازگشت سيلا از يك جنگ در شرق جهت باد تغيير مي كند.
ژوليوس كه به دليل ازدواجش از مخالفان سيلا محسوب مي شد ، از طلاق دادن همسرش خودداري كرده و به توصيه مادرش آئوره ليا از رم فرار مي كند.
با اينكه مادرش حكم بخشودگي او را از سيلا دريافت مي كند اما ژوليوس ترجيح مي دهد در بازگشت به رم شتاب نكند. بنابراين ابتدا عازم جزيره رودس مي شود.
هنگام بازگشت به رم كشتي او مورد حمله راهزنان قرار مي گيرد. خانواده اش مبلغ 50 تالان كه راهزنان براي آزادي او درخواست كرده بودند را پرداخته و ژوليوس آزاد مي شود.
ژوليوس پس از آزادي يك كشتي را مسلح كرده و راهزنان را دستگير مي كند و همه آنها را مصلوب مي نمايد. با مرگ سيلا ديكتاتور رم ژوليوس به زادگاهش بازمي گردد.
ژوليوس به دليل ارتباط هاي خانوادگي با كراسوس و پمپئي به سرعت مدارج ترقي را مي پيمايد. ثروت ژوليوس و خرج هايي كه مي كرد او را به زودي در رم محبوب همگان مي كند.
ژوليوس به عنوان مستوفي مالي به شبه جزيره ايبريا عزيمت كرده و اداره امور مالي اين سرزمين را عهده دار مي شود. در سال 61 قبل از ميلاد ، ژوليوس به سمت حاكم اسپانياي جنوبي (اندلس امروزي) منصوب مي شود. در جريان 2 سال ، ژوليوس اوضاع ايالت تحت فرمانش را سر و سامان مي دهد.
او منطقه آشوبزده لوزيتانيا (پرتغال امروزي) را آرام كرده و گاليسيا در شمال غرب شبه جزيره ايبريا را فتح مي كند.
ژوليوس كه به اوج محبوبيت رسيده بود همراه با كراسوس و پمپئي حكومت كنسولي ايجاد كرده و هر سه نفر به عنوان 3 كنسول رم اداره اين سرزمين را به عهده مي گيرند.از آن پس دوران اوج گرفتن ژوليوس سزار آغاز مي شود.
پس از ده سال از تاسيس حكومت 3 كنسول رم ، با مرگ كراسوس در جنگ با پارت هاي ايراني ، اين حكومت از هم مي پاشد.
سزار به مخالفت با پمپي مي پردازد و لشكر پمپي را در روز 6 ژوئن سال 48 قبل از ميلاد در هم مي شكند. پمپي پس از اين شكست به مصر فرار مي كند و در آنجا به دستور فرعون جوان بطلميوس دوازدهم به قتل مي رسد.
ژوليوس سزار حاكم بلامنازع امپراتوري رم مي شود. سزار پس از فتح مصر به رم بازمي گردد و يك حكومت ديكتاتوري برقرار مي كند كه موجب مي شود بسياري از سناتورها با او مخالفت كنند.
سرانجام در روز 15 مارس سال 44 قبل از ميلاد ، ژوليوس سزار در توطئه اي كه عليه وي ترتيب داده شده بود توسط چند سناتور از جمله بروتوس فرزند خوانده اش با ضربات خنجر به قتل رسيد.
به اين ترتيب ، در روز 12 ژوييه سال 100 قبل از ميلاد ژوليوس سزار بنيانگزار امپراتوري رم و بزرگترين فاتح تاريخ رم باستان در شهر رم متولد مي شود. ژوليوس سزار با فتوحات خود قلمروي امپراتوري رم را گسترش مي دهد.
ژوليوس سزار به قدرتمندترين فرد امپراتوري رم مبدل مي شود اما دوران قدرت او كوتاه بود و بر اثر خيانت عده اي از نزديكانش توسط پسرخوانده اش و چند نفر ديگر با ضربه خنجر به قتل مي رسد.
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
جولیوس سزار (Julius Caesar) در سال 100 قبل از میلاد در چنین روزهایی (12 یا 13 جولای) هنگامی که دولت روم دچار یکی از پر هرج و مرج ترین دوران موجودیت خود بود، بدنیا آمد. او یکی از مشهورترین چهره های نظامی و فرمانروایان امپراتوری روم بود که از 59 قبل از میلاد به مدت 15 سال فرماندهی ارتش روم برای غلبه بر دشمنان خارجی را بر عهده داشت.


در سال 45 قبل از میلاد به علت موفقیت هایش در ارتش و نیز سابقه رفتاری لقب دیکتاتور روم به وی داده شد این در حالی بود که پدر او به جولیوس سزار بزرگ مشهور بود. اما دیری نپایید که توسط هم رزم خود مارکوس جونیوس بروتوس (Marcus Junius Brutus) و همکاری مجلس سنا در سال 44 قبل از میلاد کشته شد. در بزرگی و شهرت این مرد همین کافی است که ویلیام شکسپیر (William Shakespeare) زندگی او را در نمایشنامه ای بنام جولیوس سزار به رشته تحریر در آورده است.

کلوپاترای هفتم (Cleopatra VII) آخرین فرعون مصر در سال 69 قبل از میلاد در اسکندریه پایتخت وقت مصر بدنیا آمد. او در سن 18 سالگی هنگامی که در زیبایی شهره عام وخاص بود به عنوان فرعون مصر برگزیده شد. در جریان تاخت و تازهای روم به مصر، کلوپاترا برای حفظ کشورش طرح دوستی خود با سزار را ریخت که در نهایت منجر به ازدواج و تولد فرزند از او شد. اما پس از مرگ کلوپاترا، تا مدتها مصر زیر سلطه امپراتوری روم قرار گرفت.

سزار اولین امپراتور روم بود که به بریتانیا تاخت و تاز کرد و توانست تاثیر امپراتوری روم را بر کشوری چون فرانسه برای همیشه جاودانه سازد. پس از کشته شدن سزار، با وجود آنکه مردم دل خوشی از این دیکتاتور نداشتند، همگی از نبود او احساس دلتنگی میکردند. سزار مردی قوی و فوق العاده وفادار به کشورش بود که بیشتر به دلیل حسادت اطرافیان کشته شد. پس از مرگش مردم برای او مقبره با شکوهی ساختند و تا به امروز او را به عنوان یک فرد بزرگ که دستاوردهای بسیاری برای روم به ارمغان آورد مورد ستایش قرار می دهند.
 
بالا