• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

متن آهنگ ها ( Lyrics )

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
Back to december
Taylor swift
Its my favorite Song
حتما گوش کنید

I'm so glad you made time to see me
خیلی خوشحالم تو یه وقتی گذاشتی تا منو ببینی
How's life, tell me how's your family?
زندگی چه طوره؟بگو خانواده ات چطورن؟
I haven't seen them in a while.
چند وقتیه که ندیدمشون
You've been good, busier then ever.
تو خوب شده بودی از همیشه پر مشغله تر بودی
Small talk, work and the weather
در مورد کار و هوا حرف میزنی
Your guard is up and I know why.
تو کلاس میذاری و من می دونم چرا این کار رو می کنی

Cause the last time you saw me
به خاطر اینکه اخرین باری که منو دیدی
Is still burned in the back of your mind.
من هنوز تو خاطرات قبلیت می سوختم
You gave me roses and I left them there to die.
به من دسته گل رز دادی اما من اونا رو همونجا گذاشتم تا بمیرن

So this is me swallowing my pride,
اما این منم غرورمو کنار گذاشتم
Standing in front of you saying I'm sorry for that night,
رو به روی تو واستادم می گم برای اون شب متاسفم
And I go back to December all the time.
و من همیشه به دسامبر بر می گردم
Turns out freedom aint nothing but missing you,
ازادی عوض شده هیچی نیست جز دلتنگی تو
Wishing that I realized what I had when you were mine.
کاش وقتی مال من بودی می فهمیدم دارم چه کار می کنم
I'd go back to December, turn around and make it all right.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو همه چیزو درست کنم
I go back to December all the time.
من همیشه به دسامبر بر می گردم

These days I haven't been sleeping
تو این روزا نخوابیدم
Staying up playing back myself leaving,
بیدار موندم و به گذشته بر می گردم
When your birthday passed and I didn't call.
وقتی که روز تولدت گذشت و من بهت زنگ نزدم
And I think about summer, all the beautiful times
و من به تابستون فکر می کنم همه ی اون ساعتای زیبا
I watched you laughing from the passenger side
من تو رو از قسمت مسافرا میدیدم که داری می خندی
Realized that I loved you in the fall.
فهمیدم که من تو رو از پاییز تا حالا دوست دارم

Then the cold came, the dark days when fear crept into my mind.
وقتی ترس به ذهن من خزید روزای سرد و تاریک اومدن
You gave me all your love and all I gave you was goodbye.
تو همه ی عشقتو به من دادی و من فقط یه خداحافظی بهت دادم

So this is me swallowing my pride,
اما این منم غرورمو کنار گذاشتم
Standing in front of you saying I'm sorry for that night.
رو به روی تو واستادم می گم برای اون شب متاسفم
And I go back to December all the time.
و من همیشه به دسامبر بر می گردم
Turns out freedom aint nothing but missing you,
ازادی عوض شده هیچی نیست جز دلتنگی تو
Wishing that I realized what I had when you were mine.
کاش وقتی مال من بودی می فهمیدم دارم چه کار می کنم
I'd go back to December turn around and change my own mind.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو نظرمو عوض کنم
I go back to December all the time
من همیشه به دسامبر بر می گردم

I miss your tan skin, your sweet smile, so good to me, so right,
دلم واسه پوست برنزه ات تنگ شده لبخند شیرینت تو خیلی واسه من خوبی خیلی خوب
And how you held me in your arms that September night,
و اون شب توی سپتامبر که تو منو تو اغوشت گرفتی
The first time you ever saw me cry.
اولین باری که گریه مو دیدی

Maybe this is wishful thinking,
شاید این وهمه که فکر کنم
Probably mindless dreaming
شاید ساده لوحانه باشه که رویا پردازی کنم
If we loved again I swear I'd love you right.
اگه باز عاشق هم باشیم قسم می خورم صادقانه دوستت داشته باشم

I'd go back in time and change it but I can't
دوست دارم برگردمو همه چیز رو درست کنم اما نمی تونم
So if the chain is on your door, I understand.
واسه همین اگه با زنجیر در (قلبتو) قفل کردی درک می کنم

But this is me swallowing my pride,
اما این منم غرورمو کنار گذاشتم
Standing in front of you saying I'm sorry for that night,
رو به روی تو واستادم می گم برای اون شب متاسفم
And I go back to December.
و من همیشه به دسامبر بر می گردم
Turns out freedom aint nothing but missing you,
ازادی عوض شده هیچی نیست جز دلتنگی تو
Wishing that I realized what I had when you were mine.
کاش وقتی مال من بودی می فهمیدم دارم چه کار می کنم
I'd go back to December turn around and make it alright.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو همه چیزو درست کنم
I'd go back to December turn around and change my own mind.
من دوست دارم به دسامبر برگردم برگردمو نظرمو عوض کنم

I go back to December all the time.
همیشه دوست دارم به دسامبر برگردم
All the time
همیشه

منبع ترجمه: www.lovely-translations.mihanblog.com


 
آخرین ویرایش:

Ever Green

متخصص بخش پزشکی
CHRISTINA AGUILERA – Hurt


Seems like it was yesterday when I saw your face

انگار همین دیروز بود که چهرت رو دیدم

You told me how proud you were but I walked awayبه من گفتی که چقدر شجاع بودی ولی من بی تفاوت بودم


If only I knew what I know today…

اگر آن موقع چیزهایی که الان میدونم رو می دونستم...

…I would hold you in my arms

...تو را در آغوش می گرفتم

I would take the pain away

تمام دردهات رو از بین می بردم

Thank you for all you've done

بخاطر تمام کارهایی که برام کردی، از تو تشکر می کردم

Forgive all your mistakes

تمام اشتباهاتت رو فراموش می کردم

There's nothing I wouldn't do

چیزی نبود که انجام ندم

To hear your voice again

تا صدات رو دوباره بشنوم

Sometimes I want to call you

گاهی اوقات می خوام با تو تماس بگیرم

but I know you won't be there

اما میدونم که آنجا نخواهی بودI'm sorry for blaming you

بخاطر سرکوفت زدنهام از تو معذرت میخوام

for everything I just couldn't do

برای تمام کارهایی که اون موقع نمی تونستم برات انجام بدم

And I've hurt myself by hurting you

و با آزار دادن تو خودم رو آزار دادم
Some days I feel broke inside but I won't admit

بعضی روزها احساس می کنم که از درون شکسته شدم اما نمیخوام زیر بار برم
Sometimes I just want to hide 'cause it's you I miss

بعضی لحظه ها هست که می خوام مخفی بشم، چون این تو هستی که گم کردم


You know it's so hard to say goodbye when

it comes to this
میدونی که خیلی سخته وقتی که به این قسمتش می رسه

Would you tell me I was wrong?

میشه بهم بگی که اشتباه کردم؟

Would you help me understand?

میشه کمکم کنی که بفهمم؟

Are you looking down upon me?

الان داری تحقیر آمیز به من نگاه می کنی؟

Are you proud of who I am?

یا داری به وجود من افتخار می کنی؟
There's nothing I wouldn't do

کاری نبود که برات انجام ندم

To have just one more chance
تا فقط می تونستم 1 روز دیگه با تو باشم

To look into your eyes and see you looking back
تا وقتی بر میگردی، تو چشات نگاه کنم
I'm sorry for blaming you

بخاطر سرکوفت زدنهام از تو معذرت میخوام

for everything I just couldn't do

برای تمام کارهایی که اون موقع نمی تونستم برات انجام بدم

And I've hurt myself

و من خودم رو آزار دادم


If I had just one more day

اگه می تونستم فقط 1 روز دیگه پیشت باشم

I would tell you how much that
I've missed you since you've been away
بهت می گفتم که چقدر از وقتی که رفتی دلم برات تنگ شده

Oh, it's dangerous
It's so out of line to try to turn back time
خیلی احمقانست که بخوام زمان رو برگردونمI'm sorry for blaming you

بخاطر سرکوفت زدنهام از تو معذرت میخوام

for everything I just couldn't do

برای تمام کارهایی که اون موقع نمی تونستم برات انجام بدم

And I've hurt myself. . . . by hurting you

و با آزار دادن تو. . . . خودم رو آزار دادم


 

Ever Green

متخصص بخش پزشکی

[h=3]Lionel Richie - Hello Lyrics


Hello

I've been alone with you, inside my mindبا تو در ذهنم تنها بوده ام...And in my dreams I've kissed your lips,

و بارها در رویاهایم تو را بوسیده ام...a thousand times ، I sometimes see you pass outside my door

گاهی تو را میبینم که از پشت در میگذری...Hello ! Is it me you're looking for

سلام... آیا این منم که به دنبالش میگردی...؟I can see it in your eyes

میتوانم این را در چشمانت ببینم...I can see it in your smile

میتوانم این را در لبخندت احساس کنم...You're all I've ever wanted

تو همه ی آن چیزی هستی که همیشه در جست و جویش بودم...and my arms are open wide

و آغوش من به رویت باز است...cause you know just what to say

چرا که تو میدانی چه بگویی...and you know just what to do

و میدانی که چه انجام دهی...And I want to tell you so much... I love you

میخوام بارها این را به تو بگویم... که دوستت دارم...I long to see the sunlight in your hair

خیلی مشتاقم که درخشش نور خورشید را در موهایت ببینم...And tell you time and time again

و بارها و بارها بگویم که چقدر به تو علاقمندم...how much I care Sometimes I feel my heart will overflow

گاهی احساس میکنم که قلبم سرشار شده است...Hello ! I've just got to let you know

سلام... فقط میخواهم که بدانی...Cause I wonder where you are

چون در تعجبم که کجایی...and I wonder what you do

و در شگفتم که چه کار میکنی...Are you somewhere feeling lonely

آیا هرگز تنهایی را حس میکنی...؟or is someone loving you!?

و اینکه شاید کسی دوستت داشته باشد...؟Tell me how to win your heart

به من بگو که چگونه قلبت را به دست آورم...for I haven't got a clue

چرا که هیچ سرنخی ندارم...But let me start by saying

اما بگذار چنین آغاز کنم...I love you

دوستت دارم...

 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Maryam

متخصص بخش ادبیات
متن و ترجمه آهنگ زیبای Hotel California - از گروه Eagles

​​

Hotel California

هتل کـــــــــــالیفرنیاOn a dark desert highway, cool wind in my hair


درآزاد راهی تاریک و سوت و کور ، خنکای باد لابلای موهایم


Warm smell of colitas, rising up through the air


هوا آکنده از بوی تند کالیتاس (نوعی مخدر گیاهی)

Up ahead in the distance, I saw a shimmering light


در فاصله ای دور پیش رو ،نور لرزان چراغی را دیدم

My head grew heavy and my sight grew dim


سرم سنگین شد و چشمانم سیاهی رفت

I had to stop for the night


ناگزیر بودم که شب را توقف کنم

There she stood in the doorway


آنجا دختری در میانه در ایستاده بود

I heard the mission bell


صدای زنگ ورود به هتل را شنیدم

And I was thinking to myself


با خود در این فکر بودم

this could be heaven or this could be hell


که این می تواند بهشت باشد یا جهنم باشد

Then she lit up a candle and she showed me the way


سپس شمعی روشن کرد و راه را بمن نشان داد

There were voices down the corridor


پائین راهرو صداهائی بود

I thought I heard them say...


فکر می کنم که شنیدم می گفتند:

Welcome to the hotel California


به هتل کالیفـــــــــــــــرنیا خوش آمدی

Such a lovely place


چه جای دل انگیزی

Such a lovely face


چه صورت دوست داشتنی ای

Plenty of room at the hotel California


اتاقهای زیادی در هتل کالیفرنیا هست

Any time of year, you can find it here


تمام طول سال خواهید یافت

Her mind is tiffany-twisted, she got the mercedes bends


ذهن او بسان توری نازک پیچیده شده ای است، او صاحب این مرسدس است

She got a lot of pretty, pretty boys, that she calls friends


پسرهای خیلی زیبائی را از آن خود کرده که دوست خطابشان می کند

How they dance in the courtyard, sweet summer sweat


وه ، که چگونه در حیاط پایکوبی میکنند ، تابستان گرم و دلچسب

Some dance to remember, some dance to forget


بعضی می رقصند که به خاطر بسپارند، بعضی می رقصند که فـــــــراموش کنند

So I called up the captain


سپس پیشخدمت را صدا زدم

’please bring me my wine’


لطفا" شراب مرا بیاورید

He said, ’we haven’t had that spirit here since nineteen sixty nine’

او گفت که از 1969 آن مشروب را اینجا نداشته ایم

And still those voices are calling from far away


و همچنان آن صدا ها از دور دست فریاد می زنند

Wake you up in the middle of the night


در نیمه های شب بیدارت می کنند

Just to hear them say...


تا بشنوی که می گویند

Welcome to the hotel California


به هتل کالیفرنیـــــــــــــــا خوش آمدی

Such a lovely place


چه جای دل انگیزی

Such a lovely face


چه صورت دوست داشتنی ای

They livin’ it up at the hotel California


آنها به خوشی در هتل کالیفرنیا روزگار را می گذرانند

What a nice surprise, bring your alibis


عذر تو چه تصادف جالبی را به دنبال داشت

Mirrors on the ceiling,


آینه های روی سقف

The pink champagne on ice


شامپاین عالی در (ظرف) یخ

And she said ’we are all just prisoners here, of our own device’

دختر گفت که ما با میل خود در اینجا زندانی هستیم

And in the master’s chambers,


در اتاق رئیس هتل

They gathered for the feast


برای جشن دور هم جمع شدند

The stab it with their steely knives,


با چاقوهای فلزی خود ضربه می زدند

But they just can’t kill the beast


اما قادر به کشتن آن شریر نبودند

Last thing I remember, I was


آخرین چیزی که به یاد می آورم

Running for the door


در حال دویدن به سوی در بودم

I had to find the passage backمی بایست راه برگشت

To the place I was before


به جائی که قبلا" بودم را پیدا می کردم

’relax,’ said the night man,


مسئول شب گفت : آرام باش

We are programmed to receive


ما برای پذیرایی شدن اینجا هستیم

You can check out any time you like,


شما می توانید هر زمان که مایلید قصد رفتن کنید

But you can never leave!


اما هرگــــــــــــز نمی توانید اینجا را ترک کنید ...


 

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
Adele

Someone Like You

****************************************

I heard that your settled down
شنیدم که یه جایی رو واسه موندن پیدا کردی
That you found a girl and your married now
اینکه با دختری آشنا شدی و حالا دیگه با هم ازدواج کردین
I heard that your dreams came true
شنیدم رویاهات به حقیقت پیوستن
Guess she gave you things I didn’t give to you
حدس میزنم چیزایی رو بهت داده که من هیچوقت بهت ندادم

؟Old friend, why are you so shy
دوست قدیمی، چرا انقدر خجالت میکشی؟
It ain’t like you to hold back or hide from the light
اصلا بهت نمیاد بخوای عقب وایستی یا خودتو مخفی کنی

I hate to turn up out of the blue uninvited
متنفرم از اینکه به صورت ناگهانی و دعوت نشده ظاهر بشم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it
اما نمیتونستم دور وایستم،و حتی نمیتونستم خودمو درگیر هم کنم
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded
امیدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که...
That for me, it isn’t over
واسه من هنوز این قضیه تموم نشده

Never mind, I’ll find someone like you
برام مهم نیست، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
و فقط هم بهترین هارو برات آرزو میکنم
:Don’t forget me, I beg, I remember you said
التماس میکنم، منو از یاد نبر، یادمه که گفتی:
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه.آره

You’d know how the time flies.
باید میدونستی زمان چطور میگذره
Only yesterday was the time of our lives.
همین دیروز بود که شروع به زندگی کردیم
We were born and raised in a summery haze.
پا به این دنیا گذاشتیم و در یک غبار تابستانی رشد کردیم
Bound by the surprise of our glory days.
که با شکوه و حیرت روزهای زندگیمونه آمیخته شده

I hate to turn up out of the blue uninvited,
متنفرم از اینکه به صورت ناگهانی و دعوت نشده ظاهر بشم
But I couldn’t stay away, I couldn’t fight it.
اما نمیتونستم دور وایستم،و حتی نمیتونستم خودمو درگیر هم کنم
I hoped you’d see my face & that you’d be reminded,
امیدوارم چهرمو دیده باشی و این رو به یادت آورده باشه که...
That for me, it isn’t over yet.
واسه من هنوز این قضیه تموم نشده

Never mind, I’ll find someone like you
اهمیتی برام نداره، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
و فقط هم بهترین هارو برات آرزو میکنم
:Don’t forget me, I beg, I remember you said
التماست میکنم فراموشم نکن.یادمه که گفتی:
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”, yay
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه.آره

Nothing compares, no worries or cares.
هیچ چیز قابل قیاسی،.نگران کننده ای یا چیزی که بخوای مراقبش باشی دیگه نیست
Regret’s and mistakes they’re memories made.
اشتباهات و پشیمونی ها، اینا ساخته های ذهنن
؟Who would have known how bittersweet this would taste
کی میتونست بفهمه که چطور میتونه انقدر تلخ و شیرین(ترکیبی از شادی و غم) باشه

Never mind, I’ll find someone like you
اهمیتی برام نداره، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
و فقط هم بهترین هارو برات آرزو میکنم
:Don’t forget me, I beg, I remember you said
التماست میکنم فراموشم نکن.یادمه که گفتی:
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”, yay
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه.آره

Never mind, I’ll find someone like you
برام مهم نیست، یکی مثله تورو پیدا میکنم
I wish nothing but the best for you too
و فقط هم بهترین هارو برات آرزو میکنم
:Don’t forget me, I beg, I remember you said
التماس میکنم، منو از یاد نبر، یادمه که گفتی:
“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه
Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah
یه وقتایی عشق همیشه باقی میمونه و بعضی وقت ها هم برعکس،باعث آسیب میشه.آره

منبع ترجمه
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

BLaDe

متخصص بخش زبان
Christina Perri_ A Thousand Years


متن آهنگ بسیار زیبای سری شماره 4 فیلم Twilight با نام Breaking Dawn

Heart beats fast
قلب تند می تپه
Colors and promises​
رنگ ها و عهد و پیمان ها​
How to be brave​
چه طور باید شجاع باشم​
How can I love when I'm afraid to fall​
چه طور میتونم عشق بورزم وقتی از سقوط واهمه دارم​

But watching you stand alone​

اما تماشات میکنم درحالی که تنها وایسادی​
All of my doubt suddenly goes away somehow​
همه ی شک و تردید هام ناگهان به نحوی میرن کنار​

One step closer

یک قدم نزدیک تر​
I have died everyday waiting for you​
من هر روز در انتظار تو مردم​

Darling don't be afraid I have loved you​
عزیزم نترس. من دوستت داشتم​

For a thousand years​
برای هزاران سال​

I love you for a thousand more​
واسه هزار سال بیشتر هم دوستت دارم

Time stands still​
زمان هنوز وایساده​

Beauty in all she is​
زیبایی در هر چی اون هست​

I will be brave​
من شجاع خواهم بود​

I will not let anything take away​
اجازه نمیدم هیچ چیز ببره​

standing in front of me What's​
چیزی رو که که رو به روم ایستاده​

Every breath​
هر نفس​

Every hour has come to this​
هر ساعتی به این رسیده​

step closer One​
یه قدم نزدیک تر​
I have died everyday waiting for you​
من هر روز در انتظار تو مردم​

Darling don't be afraid I have loved you​
عزیزم نترس. من دوستت داشتم​

For a thousand years​
برای هزاران سال​

I love you for a thousand more​
واسه هزار سال بیشتر هم دوستت دارم


And all along I believed I would find you​
و در تمام این مدت باور داشتم که پیدات میکنم​

Time has brought your heart to me​
زمان قلبت رو برای من اورده​
I have loved you​
من دوستت داشتم​

For a thousand years​
برای هزاران سال​

I love you for a thousand more​
واسه هزار سال بیشتر هم دوستت دارم

One step closer​
یک قدم نزدیک تر​

One step closer​
یک قدم نزدیک تر​

I have died everyday waiting for you​
من هر روز در انتظار تو مردم​

Darling don't be afraid I have loved you​
عزیزم نترس. من دوستت داشتم​

For a thousand years​
برای هزاران سال​

I love you for a thousand more​
واسه هزار سال بیشتر هم دوستت دارم


And all along I believed I would find you​
و در تمام این مدت باور داشتم که پیدات میکنم​

Time has brought your heart to me​
زمان قلبت رو برای من اورده
 

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
Justin Bieber
Turn to You
****************************************

این آهنگ به مناسبت روز مادر ساخته شد
این هم متن آهنگ:You worked two jobs​
تو دو جا کار میکردی


To keep a roof up over our heads​
تا سقفمون روی سرمون بمونه


You chose life for me​
توی انتخاب کردی برای من زندگی کنی


No you never gave up​
نه تو هیچوقت تسلیم نشدی


I admire you for the strength you instilled in me​
من تحسینت میکنم برای اینکه منو توانا به بار آوردی


You were so young​
خیلی جوون بودی


You were just my age when you had me​
تو هم سن من بودی وقتی منو داشتی (باردار)


Mom, you were so brave​
مادر,تو خیلی شجاع بودی


There was nothing that would stop or get in our way​
چیزی نبود که بتونه ما رو متوقف کنه یا سر راهمون قرار بگیره


And I know you will always be there for me​
و من میدونم که همیشه پیشم خواهی بود


So when you’re lost and you’re tired​
پس وقتی گم شدی و خسته شدی


When you’re broken in two​
وقتی شکسته شدی


Let my love take you higher​
بذار عشق من تو رو سرپا نگه داره


Cause I still turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


Cause I still turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


Cause I still turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


It was ’94​
سال 94 بود


The year that everything started to change​
سالی که همه چیز شروع کرد به تغییر کردن


From before, You had to be a woman​
از سال های قبلی ,تو باید یه زن میبودی


You were forced to change your ways​
تو مجبور شدی تا راهت رو تغییر بدی


To change your ways​
تار راهت رو تغییر بدی


Then you found the Lord​
بعد تو معبودت رو پیدا کردی


You gave your life to Him​
زندگیتو بهش دادی


And you could not ignore​
و نمیتونستی نادیده بگیری


The love he had for you​
عشقی که نسبت به تو داشت


And I wanted more of your heart​
و من قسمت بیشتری از قلبت رو میخواستم


So when you’re lost and you’re tired​
پس وقتی گم شدی و خسته شدی


When you’re broken in two​
وقتی شکسته شدی


Let my love take you higher​
بذار عشق من تو رو سرپا نگه داره


Cause I still turn to you.

چون من همیشه درکنارت خواهم بود


I don’t know what I’d do if you left me​
نمیدونم اگه منو ترک میکردی چیکار میکردم


So please don’t go away​
پس لطفا نرو


Everything that you are is who I am​
تمام چیزی که هستی وجود منو تشکیل میده


Who I am today.

کسی که امروز هستم


So when you’re lost and you’re tired​
پس وقتی گم شدی و خسته شدی


When you’re broken in two​
وقتی شکسته شدی


Let my love take you higher​
بذار عشق من تو رو سرپا نگه داره


Cause I still turn to you.

چون من همیشه درکنارت خواهم بود


Cause I, I turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


Cause I, I turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


Cause I, I turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


Cause I, I turn to you​
چون من همیشه درکنارت خواهم بود


(تکرار)


متن و ترجمه از mihanlyrics.com


 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
Delyno _ Private Love


Waiting for somebody
Often means love
Senses going grazy...Never too wrong...
Let me taste..agaain.. PRIVATE LOVE...
Let me give my love to you...
Heeyyeeyeee...Anywaayyy...Evrydayy..Uuhh...
Heeeyeeeyee...Anywaayyy...Evrydaayy..
Give me Private Love...
I miss you...So deep in lovee...
Just thinking you...
My body freaks out...
Waiting for somebody...Often means love
Senses going crazy...Never too wrong.
Let me taste agaain..Private Love...
Let me give my love to you...
Heyeeyeee...Anywaayy...Everydaayy...Uuuhh
Heyeyyee...Anywaaayy....Everydaayy...
Give me Private Love...
Delyno.: Heyyeeyee...heyeyee...heyeyee....
I miss you...So deep in lovee..
Just thinking you....
Heyeyeee...anywayyy...everyday...uuhh
Heyeyeee...anywayyy...everydaay...
Give me private love...
Delyno : Heyyeeyee...heyeyee...heyeyee....
GIVE ME PRIVATE LOVE !!!!!
عشق پنهان
منتظر کسی بودن
گاهی اوقات به معنای عشقه
احساسات دیوانه وار می شوند اما هیچ وقت اشتباه نیستند
اجازه بده طعمشو دوباره بچشم...عشق پنهان رو
هییییییییی... در هر صورت... هر روز
هییییییییی... در هر صورت... هر روز
به من عشق پنهان رو بده
من دل تنگ تو ام خیلی عمیق در عشق
فقط به تو فکر می کنم
بدنم دارم غش می کنم
منتظر کسی بودن
گاهی اوقات به معنای عشقه
احساسات دیوانه وار می شوند اما هیچ وقت اشتباه نیستند
اجازه بده طعمشو دوباره بچشم...عشق پنهان رو
بذار عشقم رو به تو بدم
هییییییییی... در هر صورت... هر روز
هییییییییی... در هر صورت... هر روز
عشق پنهان رو به من بده
هییییییییی... در هر صورت... هر روز
من دل تنگ تو ام خیلی عمیق در عشق
فقط به تو فکر می کنم
هییییییییی... در هر صورت... هر روز
هییییییییی ...در هر صورت... هر روز
عشق پنهان رو به من بده
هییییییییی...هییییییییی ...هییییییییی


 

BLaDe

متخصص بخش زبان
behamin گفت:
658717_ashamed0006.gif
سلام خوبی مهسا جان؟

یه زحمت دارم
658717_ashamed0006.gif
ببخشید به خدا هر چی گوش میدم متوجه نمیشم....میشه برام ترجمه کنی؟
658717_ashamed0006.gif
behamin گفت:


این هم متن انگلیسی و ترجمه متن آهنگش توسط خودم :DIAMONDS AND RUST
(Words and Music by Joan Baez)


Well I'll be damned
ما لعنت می شویم
Here comes your ghost again
روح تودوباره به اینجا میاد
But that's not unusual
اما اون غیر عادیه
It's just that the moon is full
درست است که ماه کامل است
And you happened to call
و تو تماس گرفتی
And here I sit
و من اینجا می نشینم
Hand on the telephone
دستم بر روی تلفن
Hearing a voice I'd known
صدایی را میشنوم که آن را میشناسم
A couple of light years ago
چند سال نوری پیش
Heading straight for a fall
با پیش رفتن به سوی پاییز
As I remember your eyes
آنگونه که من به خاطر می آورم چشمانت
Were bluer than robin's eggs
آبی تر از تخم های پرنده سینه سرخ بود
My poetry was lousy you said
شعر من پست بود تو گفتی :
? Where are you calling from

شما از کجا تماس میگیرید ؟
A booth in the Midwest
یک کیوسک در غرب میانه
Ten years ago
ده سال پیش
I bought you some cufflinks
من برایت چند تا دکمه سردست خریدم
You brought me something
تو برایم چیزی خریدی
We both know what memories can bring
ما هر دو میدانیم که چه خاطراتی می توانیم به وجود آورند
They bring diamonds and rust
آنها الماس ها و زنگ ها را به وجود می آورند


Well you burst on the scene
خب تو بر روی صحنه غوغا کردی
Already a legend
در حال حاضر یک افسانه
The unwashed phenomenon
پدیده نشسته
The original vagabond
یک ولگرد اصیل
You strayed into my arms
تو به سوی بازوان من منحرف شدی
And there you stayed
و آنجا ماندی
Temporarily lost at sea
موقتا در دریا گم شدی
The Madonna was yours for free
مدونا به طور رایگان مال تو بود
Yes the girl on the half-shell
بله دختری در پوسته نصفه
Would keep you unharmed
تو را بدون آسیب نگهداری میکند
Now I see you standing
اکنون من تو را میبینم که ایستاده ای
With brown leaves falling around
با برگهای قهوه ای که در اطرافت فرود می آید
And snow in your hair
و برف در موهایت
Now you're smiling out the window
حالا تو به بیرون از پنجره لبخند میزنی
Of that crummy hotel
از آن هتل نکبتی
Over Washington Square
در میدان واشنگتن
Our breath comes out white clouds
نفس ما با ابرهای سفیدی بیرون می آید
Mingles and hangs in the air
ترکیب می شود و در هوا معلق میشود
Speaking strictly for me
با من به طور جدی حرف میزنی
We both could have died then and there
سپس ما میتوانستیم بعد از آن بمیریم و تو آنجا
Now you're telling me
حالا به من میگویی
You're not nostalgic
تو دلتنگ نیستی
Then give me another word for it
پس به من کلمه دیگری برای آن بده
You who are so good with words
تو که درکلمات خوب هستی
And at keeping things vague
و در مبهم نگاه داشتن چیزها
Because I need some of that vagueness now
زیرا اکنون من به آن ابهام نیاز دارم
It's all come back too clearly
همه چیز بسیار واضح برمیگردد
Yes I loved you dearly
بل من تو را از صمیم قلب دوست داشتم
And if you're offering me diamonds and rust
و اگر تو به من الماس ها و زنگ ها را تقدیم میکنی
I've already paid
من قبلا برایش پول پرداخت کرده ام


 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
ترجمه متن آهنگ زیر به درخواست بهامین عزیز

The Smiths
" Everyday Is Like Sunday "


Trudging slowly over wet sand
با خستگی روی شن و ماسه مرطوب به آرامی راه می روی
Back to the bench where your clothes were stolen
به نیمکتی که لباسهایت در آنجا دزدیده شده بود برمیگردی
This is the coastal town
این یک شهر ساحلی است
That they forgot to close down
که آنها فراموش به بستن می کنند
Armageddon - come Armageddon
!روز قیامت _ روز قیامت بیا ( فرا رسیدن آن روز منظور است )
Come, Armageddon! Come!
بیا _ روز قیامت بیا ( فرا رسیدن آن روز منظور است )
Everyday is like Sunday
هر روز مثل یکشنبه است
Everyday is silent and grey
هر روز آرام و خاکستری است
Hide on the promenade
در تفرجگاه مخفی میشوم
Etch a postcard :
یک کارت پستال بنویس :
"How I Dearly Wish I Was Not Here"
" چقدر من آرزو میکردم که اینجا نبودم "
In the seaside town
در شهر ساحلی
...that they forgot to bomb
که آنها فراموش میکنند بمب گذارند
Come, Come, Come - nuclear bomb
بیا ، بیا ، بیا _ بمب هسته ای
Everyday is like Sunday
هر روز مثل یکشنبه است
Everyday is silent and grey
هر روز ساکت و آرام و خاکستری است

Trudging back over pebbles and sand
بر روی سنگریزه و شن و ماسه با خستگی راه می روی
And a strange dust lands on your hands
و گرد و غبار عجیبی بر روی دستهایت می نشیند
(And on your face...)
و روی صورتت
(On your face ...)
بر روی صورتت
(On your face ...)
بر روی صورتت
(On your face ...)
بر روی صورتت


Everyday is like Sunday
هر روز مثل یکشنبه است
"Win Yourself A Cheap Tray"
یک سینی ارزان برنده شو
Share some greased tea with me
مقداری چای روغنی را با من سهیم شو
Everyday is silent and grey


هر روز ساکت و آرام و خاکستری است

 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
اینم اهنگ واکا واکا که فکر کنم همه گوش دادن اهنگ رسمی جام جهانی 2010


You're a good soldier

تو سرباز خوبی هستی
Choosing your battles

نبردهات رو انتخاب می کنی

Pick yourself up

از جات بلند شو
And dust yourself off

و گردو خاک لباستو بتکون
And back in the saddle
و باز بشین رو زینYou're on the frontline

تو خط مقدمی
Everyone's watching

همه نگاه ها به تو هستش
You know it's serious

میدونی که شوخی در کار نیست
We're getting closer

داریم نزدیکتر میشیم
This isnt over

هنوز تموم نشده

The pressure is on

میدونم-فشار زیادی روته
You feel it

احساسش می کنی
But you've got it all

ولی از پس همش بر میای
Believe it

باور کن

When you fall get up
Oh oh...

وقتی به زمین میخوری بلند شو
And if you fall get up
Oh oh...

و اگه به زمین خوردی از جات بلند شو

Tsamina mina
Zangalewa
Cuz this is Africa
چون اینجا آفریقاستTsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


Listen to your god

به صدای خداوند گوش کن
This is our motto

این شعار ماست
Your time to shine

حالا نوبت تو هستش که بدرخشی
Dont wait in line
Y vamos por Todo
پشت صف منتظر نمون


People are raising
Their Expectations

انتظار مردم از تو داره بیشتر و بیشتر میشه
Go on and feed them

ادامه بده و با (پیروزیت) سیرابشون کن
This is your moment

این بار نوبت تو هستش
No hesitations

درنگ رو بذار کنار

Today's your day
I feel it

امروز روز(موفقیت) تو هستش، اینو احساس می کنم
You paved the way
Believe it

میتونی همه رو از سر راهت برداری، باور کن

If you get down
Get up Oh oh...

اگه به زمین خوردی، باز بلند شو
When you get down
Get up eh eh...

اگه به زمین خوردی، باز بلند شو

Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa aa

Tsamina mina eh eh
Waka Waka eh eh


Tsamina mina zangalewa
This time for Africa

این بار بخاطر آفریقاGirl Singing

Man's Voice:

Tsamina mina, Anawa a a
Tsamina mina
Tsamina mina, Anawa a aShakira:
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a
Tsamina mina, eh eh
Waka waka, eh eh
Tsamina mina zangalewa
This time for Africa
اینبار برای آفریقا


Django eh eh
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

Django eh eh
Django eh eh
Tsamina mina zangalewa
Anawa a a

(2x) This time for Africa
این بار بخاطر آفریقا
(2x) We're all Africa

همه ما آفریقا هستیم

 

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
يه ترانه ي انگليسي همراه با ترجمه :

اين اهنگ رو سلنا گومز خونده ما هر جلسه اين اهنگ رو تو كلاس زبانمون ميخونيم جالبه:


I wouldn't want to be anybody else
من نمی خوام یکی دیگه باشم( Hey )

You made me insecure
تو منو متزلزل کردی

Told me I wasn't good enough
به من گفتی که به اندازه ی کافی خوب نبودم

But who are you to judge
اما تو کی هستی که بخوای قضاوت کنی؟

When you're a diamond in the rough
تو یه الماس نتراشیده ای

I'm sure you got some things
من مطمئنم یه چیزایی فهمیدی

You'd like to change about yourself
تو دوست داری خودتو عوض کنی

But when it comes to me
اما وقتی نوبت من میشه

I wouldn't want to be anybody else
نمی خوام تبدیل به یه آدم دیگه بشمNa na na na na
Na na na na na na
I'm no beauty queen
من یه شاهزاده ی زیبا نیستم

I'm just beautiful me
من فقط خودمو زیبا می کنمLa na na na na na na na na!
La na na na na na na na na

You've got every right
تو حق داری

To a beautiful life
که یه زندگی زیبا داشته باشی

( C'mon)


Who says
کی گفت؟

Who says you're not perfect
کی گفته تو عالی نیستی؟

Who says you're not worth it
کی گفته ارزششو نداری؟

Who says you're the only one that's hurting
کی گفته تو تنها کسی هستی که آزار میبینه؟

Trust me
به من اعتماد کن

That's the price of beauty
این قیمت زیباییه

Who says you're not pretty
کی گفته تو خوشگل نیستی؟

Who says you're not beautiful
کی گفته تو زیبا نیستی؟

Who says
کی گفته؟[Selena Gomez - Verse 2]

It's such a funny thing
خیلی باحاله

How nothing's funny
چطور هیچی جالب نیست؟

when it's you
وقتی خودتی

You tell 'em what you mean
تو بهشون میگی منظورت چیه

But they keep waiting out the truth
اما اونا منتظر حقیقتنIt's like a work of art
این مثل یه کار هنریه

That never gets to see the light
که هیچوقت روشنایی رو نمی بینه(کسی نمی بیندش)ه

Keep you beneath the stars
تو رو زیر ستاره ها نگه میداره

Won't let you touch the sky
و نمیذاره به آسمون برسیLa na na na na na na na na!
La na na na na na na na na

I'm no beauty queen
من یه شاهزاده ی زیبا نیستم

I'm just beautiful me
من فقط خودمو زیبا می کنمLa na na na na na na na na!
La na na na na na na na na


You've got every right
تو حق داری

To a beautiful life
که یه زندگی زیبا داشته باشی

C'mon

[Chorus]

Who says
کی گفت؟

Who says you're not perfect
کی گفته تو عالی نیستی؟

Who says you're not worth it
کی گفته ارزششو نداری؟

Who says you're the only one that's hurting
کی گفته تو تنها کسی هستی که ازار می بینه؟

Trust me
به من اعتماد کن

That's the price of beauty
این قیمت زیباییه

Who says you're not pretty
کی گفته تو خوشگل نیستی؟

Who says you're not beautiful
کی گفته تو زیبا نیستی؟Who says
کی گفته؟

Who says you're not star potential
کی گفته تو یه ستاره ی درخشان نیستی؟

Who says you're not presidential
کی گفته رئییس نمیشی؟

Who says you can't be in movies
کی گفته نمی تونی تو فیلما باشی؟

Listen to me, listen to me
به من گوش کن

Who says you don't pass the test
کی گفته نمی تونی امتحانتو قبول شی؟

Who says you can't be the best
کی گفته تو نمی تونی بهترین باشی؟

Who said, who said
کی گفت؟کی گفت؟

Won't you tell me who said that
نمی خوای بهم بگی کی اینو گفته؟

( Yeah, WHO SAID)

Who says
کی گفته؟

Who says you're not perfect
کی گفته تو عالی نیستی؟

Who says you're not worth it
کی گفته ارزششو نداری؟

Who says you're the only one that's hurting
کی گفته تو تنها کسی هستی که آزار میبینه؟

Trust me
به من اعتماد کن

That's the price of beauty
این قیمت زیباییه

Who says you're not pretty
کی گفته تو خوشگل نیستی؟

Who says you're not beautiful
کی گفته تو زیبا نیستی؟

Who says
کی گفته؟ 

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
این هم متن فوق العاده با صدای فوق العاده Adele
آهنگ skyfall که برای فیلم skyfall خونده که نامزد بهترین آهنگ فیلم هستش


This is the end​
این پایانه …​
Hold your breath and count to ten​
نفست رو نگه دار و تا ده بشمار​
Feel the earth move and then​
گردش زمین رو احساس کن و اونوقت ..​
Hear my heart burst again​
صدای قلبم رو دوباره میشنوی​
For this is the end​
برای این پایان ..​
I’ve drowned and dreamed this moment​
من غرق و مبهوت این لحظه شدم​
So overdue, I owe them​
و سر رسیدم . مدیون اونها شدم​
Swept away, I’m stolen​
از دستم در رفت .. من دزدیده شدم​
Let the sky fall, when it crumbles​
بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
Face it all together​
با همه اینا رو به رو میشیم​
Let the sky fall, when it crumbles​
بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
Face it all together​
با همه اینا رو به رو میشیم​
At skyfall​
زمان سقوط اسمون​
Skyfall is where we start​
اسمون همینجا ک ما دوست شدیم داره سقوط میکنه​
A thousand miles and poles apart​
و هزاران مایل تیکه پاره میشه​
When worlds collide, and days are dark​
وقتی ک دنیا از هم میپاشه ، و روز ها تاریک میشن​
You may have my number, you can take my name​
تو شاید شماره ی منو داشته باشی ، میتونی بگی ک من مال تو هستم​
But you’ll never have my heart​
اما هیچوقت نمیتونی صاحب قلبم بشی​
Let the sky fall, when it crumbles​
بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
Face it all together​
با همه اینا رو به رو میشیم​
Let the sky fall, when it crumbles​
بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
Face it all together​
با همه اینا رو به رو میشیم​
At skyfall​
زمان سقوط اسمون​
Where you go I go,​
هر جا بری منم میرم​
What you see I see​
هر چی رو تو ببینی منم میبینم​
I know I’ll never be me, without the security​
میدونم ک هیچوقت بدون امنیت خودم نمیشم​
Of your loving arms​
اگه دست های مهربونت​
Keeping me from harm​
منو از بدی ها دور نگه میداره …​
Put your hand in my hand​
اونوقت دستت رو بذار توی دستام​
And we’ll stand​
و تا با هم بایستیم​
Let the sky fall, when it crumbles​
بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
Face it all together​
با همه اینا رو به رو میشیم​
Let the sky fall, when it crumbles​
بذار اسمون سقوط کنه .. و از هم بپاشه​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
Face it all together​
با همه اینا رو به رو میشیم​
At skyfall​
زمان سقوط اسمون​
Let the sky fall​
بذار اسمون سقوط کنه ..​
We will stand tall​
ما با هم می ایستیم​
At skyfall​
زمان سقوط اسمون

http://www.mihanlyrics.com/1391/07/adele-skyfall/


 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
بلد عزیز میشه ترجمه آهنگ dream on از گروه Aerosmith رو هم بذاری؟ :خجالت::گل::adambarfy:

متن شعر به همراه ترجمه ش توسط خودم :
Aerosmith _ Dream on
خیال ببافEvery time when I look in the mirror
هر بار که به آینه نگاه می کنم
All these lines on my face getting clearer
تمام این خطوط روی صورتم مشخص تر می شوند
The past is gone
گذشته سپری شده است
It went by, like dusk to dawn
گذشته مانند هوای گرگ و میش به سوی سپیده دم سپری شده است
Isn't that the way
آیا آن راهی نیست که
Everybody's got the dues in life to pay
که در آن هر کسی دارای بدهی هایی در زندگی برای پرداخت کردن است ؟
I know nobody knows
من میدونم که هیچ کسی نمیدونه
Where it comes and where it goes
که از کجا میاد و به کجا میره
I know it's everybody sin
من میدونم که این گناه هر کسیه که
You got to lose to know how to win
تو باید ببازی تا بدونی چه جوری باید برنده بشی
Half my life
نصف عمرم
Is books written pages
صفحات نوشته شده کتاب هاست
Live and learn from fools and
زندگی کردن و یاد گرفتن از مردم احمق
From sages
از مردم عاقل
You know it's true, oh
تو میدونی که این حقیقت داره ، آه
All the things come back to you
که همه چیز به تو برمیگرده
Sing with me, sing for the year
با من بخوان ، برای سال بخوان
Sing for the laughter, sing for the tear
برای خنده کننده بخوان ، برای اشک بخوان
Sing with me, just for today
با من بخوان ، فقط برای امروز
Maybe tomorrow, the good lord will take you away
شاید فردا ، ارباب نیکو ( منظور خداوند است ) تو را ببرد ( منظور از بّردن در اینجا مُردن به دست خداوند است )

Yeah, sing with me, sing for the year
آره ، با من آواز بخوان ، به مدت یک سال بخوان
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away

Dream on
خیال بباف
Dream on
Dream on
Dream until your dreams come true
Dream on
Dream on
Dream on
Dream until your dreams come true
تا وقتی که رویاهایت به حقیقت بپیوندد ، خیال بافی کن
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on

Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away

این هم یه ترجمه دیگه توسط این منبع :

هر وقت که به آینه زل میزنم/تموم این زمونه توی صورتم هویدا میشه/گذشته که رفته/مث فلق که میشه غروب/پس اینجوریه؟/هر کسی توی این زندگی دینی واسه ادا کردن داره؟

میدونم که کسی نمیدونه/که چی به چیه/میدونم که همه گناهکارن/پس باید ببازی که بدونی چطور میشه برد.
نصف زندگیم تو صفحه ی کتابا نوشته شده/زندگی کردن و یاد گرفتن از نادون ها و دانا ها/میدونی که راسته/همه چی به خودت بر میگرده.
با من بخون/سالها بخون/واسه خنده ها بخون و واسه اشکا بخون/با من بخون فقط همین امروز رو/ممکنه فردا خدای خوبی ها تو رو از اینجا ببره.

خیال بباف خیال بباف خیال بباف/

خیال بباف که خیالت واقعی شده/
خیال بباف خیال بباف خیال بباف/
خیال بباف تا خیالت واقعی شه/
خیال بباف خیال بباف خیال بباف.
با من بخون/سالها بخون/واسه خنده ها بخون و واسه اشکا بخون/با من بخون فقط همین امروز رو/ممکنه فردا خدای خوبی ها تو رو از اینجا ببره.


 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
ترجمه متن آهنگ Friday Morning از Morrissey

خب اينم آهنگی که به درخواست بهامين عزيز ترجمه ش کردم تقديم به کاربران عزيز انجمن :
Friday Morning

Friday morning, I'm dressed in black
صبح روز جمعه است و من لباس سياه به تن کرده ام
Douse the house lights, I'm not coming back
روی چراغای خونه آب ريختم ، من ديگه برنميگردم
For years, I warned you
سالها بود که من تو رو ميخواستم
Through tears, I told you
غرق در اشک بهت گفتم
Friday mourning, there comes a time
صبح روز جمعه يه موقعی ميرسه که
A flaw that breaks this very smug mug of mine
که يه تندباد که من ساده لوح کوته فکر رو می شکنه

This dawn raid soon put paid to
اين غروب زود هجوم آورد و
All the things I'd whispered to you
روی همه حرفايي که برات نجوا کرده بودم پوشوند
At night time
در شب
And I will never stand naked in front of you
و من هرگز جلوی تو ل خ ت نخواهم شد
Or if I do, it won't be for a long time
يا اگه بشم برای مدت طولانی ای نخواهد بود
Look once to me, look once to me
یک بار به من نگاه کن ، يک بار به من نگاه کن
Then look away
بعد روتو برگرون
Look once to me, then look away
یک بار به من نگاه کن بعد روتو برگردون

And when they haul me down the hall
و وقتی که اونها منو از سالن به سمت هل می دهند
And when they kick me down the stairs
و وقتی منو با لگد از پله ها می اندازند پايين
I see the faces all lined up before me
من همه چهره های به صف شده قبل از خودم رو می بينم
Of teachers and of parents and bosses
از معلم ها ، والدين و مديران
Who all share a point of view
که همگی يه ديدگاه و نظر مشترک دارند :

"You are a loser"
تو يه بازنده ای
"You are a loser"
تو يه بازنده ای

Friday, friday mourning
Dressed in black
I won't be coming back

Friday...
جمعه ...

 
آخرین ویرایش:

amininho

متخصص بخش کامپیوتر
متن آهنگ Diamonds از Rihanna

Shine bright like a diamond

مثه الماس بدرخش


Shine bright like a diamond
مثه الماس بدرخش


Find light in the beautiful sea
نور رو تو دریا ی زیبا جستوجو کن


I choose to be happy
من خوشحال بودنو انتخاب کردم


You and I, you and I
من و تو منو تو


We’re like diamonds in the sky
ما مثه الماسی در آسمان هستیم


You’re a shooting star I see
تو ستاره ها رو شکار میکنی میبینم


A vision of ecstasy
رویایی از شادی


When you hold me, I’m alive
وقتی بقلم میکنی سرحال میشم


We’re like diamonds in the sky
ما مثه الماسی در آسمانیم


I knew that we’d become one right away
میدونم ما هم سریعا یه یکی از اونا تبدیل میشیم


Oh, right away
اوه , فورا
At first sight I left the energy of sun rays
تو نگاه اول من انرژی (انرژی پرتو های خورشید) رو از دست دادم


I saw the life inside your eyes
من زندگی رو تو چشات دیدم


So shine bright, tonight you and I
خیلی روشنه امشب منو تو


We’re beautiful like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


Eye to eye, so alive
چشم تو چشم سرحال سرحال


We’re beautiful like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


Shine bright like a diamond
مثه الماس بدرخش
Shine bright like a diamond
مثه الماس بدرخش
Shining bright like a diamond
مثه الماس بدرخش


We’re beautiful like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


Shine bright like a diamond
مثه الماس بدرخش
Shine bright like a diamond
مثه الماس بدرخش
Shining bright like a diamond
مثه الماس بدرخش


We’re beautiful like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


Palms rise to the universe
درخت خرما تا کهکشان ترقی میکنه


As we moonshine and molly
Feel the warmth, we’ll never die
گرمی رو حس کن , ما هیچ وقت نمیمیریم


We’re like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


You’re a shooting star I see
تو ستاره ها رو شکار میکنی میبینم


A vision of ecstasy
رویایی از شادی


When you hold me, I’m alive
وقتی بقلم میکنی سرحال میشم


We’re like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


At first sight I left the energy of sun rays
تو نگاه اول من انرژی (انرژی پرتو های خورشید) رو از دست دادم


I saw the life inside your eyes
من زندگی رو تو چشات دیدم


So shine bright, tonight you and I
خیلی روشنه امشب منو تو


We’re beautiful like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


Eye to eye, so alive
چشم تو چشم سرحال سرحال


We’re beautiful like diamonds in the sky
ما به زیبایی الماسی در آسمانیم


Shine bright like a diamond
مثه الماس بدرخش


( تـــــــــــــــــــــــــکراری )
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shining bright like a diamond
We’re beautiful like diamonds in the sky


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond


So shine bright, tonight you and I
We’re beautiful like diamonds in the sky
Eye to eye, so alive
We’re beautiful like diamonds in the sky


Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
Shine bright like a diamond
[منبع]
 

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
متن اهنگ:(carry me)


There is an answer, some day we will know,
And you will ask her, why she had to go,
We live and die, we laugh and we cry,
And you must take away the pain,
Before you can begin to live again;

So let it start, my friend, let it start,
Let the tears come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely nights,
Carry me like a fire in your heart,
Carre me like a fire in your heart;

There is a river rolling to the sea,
You will be with her for all eternity,
But we that remain need you here again,
So hold her in your memory
And begin to make the shadows disappear;

Yes let it start, my friend, let it start,
Let the love come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely nights,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart;

So let it start, my friend, let it start,
Let the love come rolling from your heart,
And when you need a light in the lonely nights,
Carry me like a fire in your heart,
Carry me like a fire in your heart........
 

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
singer:Enrique igl​
esias​

inside your love

I could never miss your love
As warm as a Miami day
I could never get enough
Wetter than an ocean wave

Now one is the key, two is the door
Three is the path that will lead us to four
Five is the time you kidnap my mind
Into ecstasy

I'm lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever

Lost inside your love
When the two of us are one
There's no place I'd rather be, oh no
I'm disappearing in your love
Wilder than my wildest dreams, oh yeah

Now one is the key, two is the door
Three is the path that will lead us to four
Five is the time you kidnap my mind
Into ecstasy

I'm lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Lost inside your love

Over and over, you know what I need
..
I see over and over you keep taking me
A little bit too far
A little bit too deep

Lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Lost inside your love
I'm lost inside your love
Believe me
And if I don't come up
Then leave me
Inside your love forever
Lost inside your love

Lost inside your love
 
آخرین ویرایش:

BLaDe

متخصص بخش زبان
من که عاشق این آهنگم :
Taylor Swift _ I Knew U Were Trouble

Once upon time

روزی روزگاری

A few mistakes ago

قبل از چند اشتباه کوچیک

I was in your sights

من در معرض دید تو بودم

You got me alone

منو تنها پیدا کردی

You found me

منو پیدا کردی

You found me

منو پیدا کردی

You bound me

منو وابسته کردی

I guess you didn’t care

فکر میکنم اهمیتی ندادی

And I guess I liked that

و فکر میکنم از این کار خوشم اومد

And when I fell hard

و وقتی که سخت عاشق شدم

You took a step back

قدمی به عقب برداشتی

Without me, without me, without me

بدون من،بدون من،بدون من

And he’s long gone

و او شیفته و عاشقه

When he’s next to me

وقتی که کنارمه

And I realize the blame is on me

و من میفهمم که سرزنش روی منه

Cause I knew you were trouble when you walked in

چون وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

So shame on me now

حالا کلی سرزنش روی منه

Flew me to places i’d never been

به جاهایی منو برد که تا حالا نرفته ام

So you put me down oh

پس تو (همه چیز رو)گردن من انداختی،آه

I knew you were trouble when you walked in

وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

So shame on me now

حالا کلی سرزنش روی منه

Flew me to places i’d never been

جاهایی منو برد که تا حالا نرفته ام

Now i’m lying on the cold hard ground

حالا روی زمین سخت و سرد دراز میکشم

Oh, oh, trouble, trouble, trouble

اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

Oh, oh, trouble, trouble, trouble

اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

No apologies

هیچ عذرخواهی ای درکار نیست

He’ll never see you cry

هیچوقت گریه کردنت رو نمی بینه

Pretend he doesn’t know

وانمود میکنه که نمیدونه

That he’s the reason why

که اون دلیل

You’re drowning, you’re drowning, you’re drowning

گرفتار شدن توئه،گرفتار شدنت،گرفتار شدنت

And I heard you moved on

شنیدم که گذشته ای

From whispers on the street

از همه زمزمه های توی خیابان

A new notch in your belt

شکافی جدید روی هیجانت

Is all I’ll ever be

چیزیه که برای همیشه خواهم بود

And now I see, now I see, now I see

و حالا می بینم،حالا می بینم،حالا می بینم

He was long gone

که او شیفته و عاشق بود

When he met me

وقتی که منو دید

And I realize the joke is on me

و من فهمیدم که مایه خنده منم

I knew you were trouble when you walked in

چون وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

So shame on me now

حالا کلی سرزنش روی منه

Flew me to places i’d never been

به جاهایی منو برد که تا حالا نرفته ام

So you put me down oh

پس تو (همه چیز رو)گردن من انداختی،آه

I knew you were trouble when you walked in

وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

So shame on me now

حالا کلی سرزنش روی منه

Flew me to places i’d never been

جاهایی منو برد که تا حالا نرفته ام

Now i’m lying on the cold hard ground

حالا روی زمین سخت و سرد دراز میکشم

Oh, oh, trouble, trouble, trouble

اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

Oh, oh, trouble, trouble, trouble

اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

When your sadest fear comes creeping in

وقتی که غمیگن ترین ترست درحال خزیدن وارد میشه

That you never loved me or her or anyone or anything Yeah

که تو هیچوقت منو یا اونو یا هرکس و هرچیز دیگه ای رو دوست نداشتی آره

I knew you were trouble when you walked in

چون وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

So shame on me now

حالا کلی سرزنش روی منه

Flew me to places i’d never been

به جاهایی منو برد که تا حالا نرفته ام

So you put me down oh

پس تو (همه چیز رو)گردن من انداختی،آه

I knew you were trouble when you walked in

وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

So shame on me now

حالا کلی سرزنش روی منه

Flew me to places i’d never been

جاهایی منو برد که تا حالا نرفته ام

Now i’m lying on the cold hard ground

حالا روی زمین سخت و سرد دراز میکشم

Oh, oh, trouble, trouble, trouble

اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

Oh, oh, trouble, trouble, trouble

اوه،اوه،دردسر،دردسر،دردسر

I knew you were trouble when you walked in

وقتی وارد شدی میدانستم که دردسری

Trouble, trouble, trouble

دردسر،دردسر،دردسر

I knew you were trouble when you walked in

وقتی وارد شدی میدانستم که دردرسری

Trouble, trouble, trouble!

دردسر،دردسر،دردسر

منبع متن انگلیسی و ترجمه فارسی 

BLaDe

متخصص بخش زبان
این آهنگ قشنگ رو تقدیم میکنم به شما :
چون آهنگش خیلی دلنشین هست براتون ترجمه ش هم میکنم :

Selena Gomez & The Scene

A Year Without Rain
یک سال بدون بارون

Ooh...
اوه
Ooh...
اوه

Can you feel me
میتونی حسّم کنی ؟
When I think about you?
وقتی که به تو فکر می کنم ؟
With every breath I take,
با هر نفسی که میگیرم
Every minute,
هر دقیقه
No matter what I do
مهم نیست که چیکار کنم
My world is an empty place.
جهان من یک فضای خالیه
Like I've been wandering the desert
مثل اینه که من تو یه بیابون سرگردانم
For a thousand days (oooh).
به مدت هزار روز
Don't know if it's a mirage
نمی دونم که آیا این یه سرابه یا نه ؟
But I always see your face, baby!
اما همیشه صورتت رو می بینم عزیزم
I'm missing you so much,
خیلی دلم برات تنگ شده
Can't help it, I'm in love,
نمی تونم کاریش بکنم ، من عاشقتم
A day without you is like a year without rain.
یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارون می مونه
I need you by my side,
من به بودنت در کنارم نیاز دارم
Don't know how I'll survive,
نمیدونم چطوری زنده بمونم
A day without you is like a year without rain (ohh).
یک روز بدون تو مثل یک سال بدون بارون می مونه
Ooh...

The stars are burning,
ستاره ها دارن می سوزن
I hear your voice in my mind (It's in my mind),
تو ذهنم صداتو میشنوم ( صدات تو ذهنمه )
Can't you hear me calling?
نمی تونی صدامو بشنوی که دارم صدات می زنم؟
My heart is yearnin',
قلبم مشتاقه
Like the ocean is running dry.
مصل اقیانوسی که داره خشک میشه
Catch me, I'm falling.
منو بگیر ، دارم سقوط میکنم ( دارم می افتم )
It's like the ground is crumbling underneath my feet, (Won't you save me?)
مصل این میمونه که زمین زیر پام داره فرو می ریزه ( نجاتم نمی دی ؟)
There's gonna be a monsoon when you get back to me,
Ooh, baby.
وقتی که پیشم برگردی موسم بارندگی به وجود میاد
I'm missing you so much,
Can't help it, I'm in love,
A day without you is like a year without rain.
I need you by my side,
Don't know how I'll survive,
A day without you is like a year without rain (ohh).

Ooh...

So let this drought come to an end
پس بذار این خشکسالی تموم بشه
And make this desert flower again.
و یه کاری کن که دوباره این بیابون سر سبز بشه ( شکوفه بده )
I'm so glad you found me,
خیلی خوشحالم که پیدام کردی
Stick around me,
دور و بر من بمون
Baby, baby, baby (oooh).
عزیزم ، عزیزم ، عزیزم
It's a world of wonder with you in my life,
با تو دنیایی از شگفتی در زندگیم هست
So hurry baby, don't waste no more time.
پس عجله کن عزیزم ، زمان بیشتری رو دیگه تلف نکن
I need you here,
من اینجا بهت احتیاج دارم
I can't explain,
نمی تونم توضیحش بدم
But A day without you, is like a year without rain (oh).

I'm missing you so much (so much...),
Can't help it, I'm in love,
A day without you is like a year without rain.
I need you by my side (my side...),
Don't know how I'll survive,
A day without you is like a year without rain (ohh).

Ooh...
Ooh...

Ooh...
Whoa...

 
آخرین ویرایش:
بالا