• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مراحل اجرای دال های مجوف دوپوش (Construction's Steps of U-Boot Slab) :

seo marketing

New member
بستن قالب زیرین تخت دال و شبکه آرماتور پایین:
در این مرحله با توجه به تجهیزات موجود، قالب بندی زیرین دال انجام می شود. این قالب ها می توانند از جنس چوب، فلز مدولار و ... باشند. همچنین شبکه آرماتور پایین در این مرحله بسته می شود
چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی:
در این مرحله قالب های یوبوت طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها بوسیله بندهای تعبیه شده بر روی آنها جهت بوجود آوردن تیرهای متقاطع تنظیم میگردد. همچنین پایه های مخروطی شکل زیر این قطعات فضای لازم برای ایجاد دال زیرین را فراهم می آورد
بستن شبکه آرماتور بالای دال:
در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.
بستن شبکه آرماتور بالای دال:
در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.
تن ریزی لایه اول:
در اجرای این نوع دال ها، بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدود 7 الی 10 سانتیمتر (بسته به اندازه پایه قالب ها)، ریخته می شود که مانع از شناور شدن قالب ها می شود.
تکمیل بتن ریزی:
لایه دوم بر روی لایه اول ریخته م یشود تا به ضخامت مورد نظر برسد باید توجه داشت فاصله زمانی بین بتن ریزی در دو لایه نباید به قدری باشد که باعث گیرش لایه اول شود (رعایت فاصله زمانی مجاز در آیین نامه).
باز کردن قالب های کف:
پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب ها از زیر دال جمع و به طبقه دیگر منتقل می گردد.
بستن قالب زیرین تخت دال و شبکه آرماتور پایین:
در این مرحله با توجه به تجهیزات موجود، قالب بندی زیرین دال انجام می شود. این قالب ها می توانند از جنس چوب، فلز مدولار و ... باشند. همچنین شبکه آرماتور پایین در این مرحله بسته می شود
چیدن قالب ها با توجه به نقشه های اجرایی:
در این مرحله قالب های یوبوت طبق نقشه های اجرایی چیده و فاصله آنها بوسیله بندهای تعبیه شده بر روی آنها جهت بوجود آوردن تیرهای متقاطع تنظیم میگردد. همچنین پایه های مخروطی شکل زیر این قطعات فضای لازم برای ایجاد دال زیرین را فراهم می آورد
بستن شبکه آرماتور بالای دال:
در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.
بستن شبکه آرماتور بالای دال:
در این مرحله شبکه آرماتور بالا بسته شده و همچنین در صورت نیاز به آرماتورهای برشی، این آرماتورها در بین قالب ها قرار می گیرند.
تن ریزی لایه اول:
در اجرای این نوع دال ها، بتن ریزی در دو لایه انجام می شود. لایه اول به ضخامت حدود 7 الی 10 سانتیمتر (بسته به اندازه پایه قالب ها)، ریخته می شود که مانع از شناور شدن قالب ها می شود.
تکمیل بتن ریزی:
لایه دوم بر روی لایه اول ریخته م یشود تا به ضخامت مورد نظر برسد باید توجه داشت فاصله زمانی بین بتن ریزی در دو لایه نباید به قدری باشد که باعث گیرش لایه اول شود (رعایت فاصله زمانی مجاز در آیین نامه).
باز کردن قالب های کف:
پس از گیرش بتن در زمان تعیین شده در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قالب ها از زیر دال جمع و به طبقه دیگر منتقل می گردد.
منبع : اجرای اسکلت بتن
 
بالا