• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

پادشاه یوری

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
پادشاه یوری(۱۹قبل از میلاد – ۱۸ میلادی) دومین فرمانروای گوگوریو، شمالی ترین در میان سه امپراطوریکره ، و بزرگترین پسر پادشاه جومونگ، موسس امپراطوری گوگوریوبود. برخلاف بسیاری از فرمانروایان کهن کره، سرگذشت زندگی او که در کتاب سامگوک ساگیثبت شده است، بسیار مشهور میباشد.
سابقه
یوری پسر پادشاه جومونگ، موسس امپراطوری گوگوریوبود. او همانند پدرش در جایی که او بزرگ شده بود در کنار مادرش بزرگ شد. یوری همراه مادرش، بانویه سویا، در سال ۱۹ قبل از میلاد، برای دیدن پدرش به گوگوریورفت.
پادشاه جومونگ، یوری را به عنوان ولیعهد گوگوریومعرفی کرد. اونجو و بیریو(پسران سوسونو)، در معرض خطر قرارگرفتن. سوسونو همراه پسرانش گوگوریورا ترک کرد و به سمت جنوب رفت و کشور باکجهرا تاسیس نمود، او مدتی بعد در “Michuhol” درگذشت. یوری بعد از مرگ پادشاه جومونگ، پادشاه گوگوریوشد.
سلطنت
یوری، یک پادشاه قدرتمند و جنگجوی موفق توصیف شده است. او قبیله “Xiognu” را در سال ۹ قبل از میلاد، شکست داد.در سال ۳ قبل از میلاد، یوری پایتخت را از قلعه جولبون به قلعه “Gungnae”منتقل نمود./span>.
همسایه گوگوریو، سلسله هان از چین، توسط وانگ مانگ، موسس سلسله “Xin”، منقرض گردید.
درسال۱۲ میلادی ،۳۱امین سال حکومت پادشاه یوری، وانگ مانگ پیکی را به گوگوریوفرستاد و درخواست سرباز و اتحاد جهت غلبه بر “Xiognu” کرد.شاه یوری درخواست اورا نپذیرفت و به جای آن به Xin حمله کرد.
پادشاه یوری۵ پسر داشت، که “Hae-myung”ومویول از جمله پسرانش بودند.بعد از مرگ بزرگترین پسرش، دوجول، “Hae-myung” به عنوان ولیعهد معرفی شد،اما یوری متوجه شد که او بسیار بی پروا و سرکش است، بنابراین یوری در سال ۱۴ میلادی،سومین پسرش، مویول را به عنوان ولیعهد معرفی نمود. مویول، فرمانروای بعدی گوگوریو، پادشاه دائموسین،‘گردید.
جانشین
پادشاه یوری درسال ۱۸ میلادی، بعداز۳۷ سال حکمرانی، در گذشت و مویول فرمانروای گوگوریو، پادشاه دائموسین،’گردید
فرضیه هایی در ارتباط با به قدرت رسیدن شاه یوری
فرضیه: پسرجومونگ
نظریه رایج این است که یوری به عنوان پسر پادشاه جومونگو بانو یه سویاجانشین او گردید. یک توضح متداول برای تفاوت عنوان پدر و پسر در این است که، عنوان اصلی جومونگ ، “Hae”بوده، اما او پس از تاسیس امپراطوری گوگوریوآن را به Go”تغییر داده بود. در کتابهای سامگوک ساگیو سامگوک یوسابه این تغییر عنوان اشاره شده است.
فرضیه: غصب تاج و تخت
در مطالعات تازه صورت گرفته، بعضی از تاریخ نویسان، یک سری نظرات، در ارتباط با تاسیس گوگوریوارائه کردند. آنها فکر می کنند که این احتمال وجود دارد که “Hae yuri” ، پسر “Go Jumong”، نباشد و فقط یک غاصب تاج وتخت باشد.
نظراتی که منجر به این نتیجه گیری توسط این گروه از تاریخ نویسان شد شامل، مرگ زودهنگام جومونگ، تفاوت عنوانها، رفتار تند یوری نسبت به بعضی از افراد قابل اعتماد جومونگ و تفاوت در روشهای حکومتی آنها بود.
پادشاه جومونگ، در سن ۴۰ سالگی درگذشت. تعداد خیلی کمی از فرمانروایان آن دور زمانی، قبل از سن ۴۰ سالگی فوت کردند.همچنین تفاوت عنوانها ممکن است به معنی تغییر سلسله از خانواده “”Goبه خانواده “Hae”باشد.
نکته قابل تامل دیگر، این حقیقت می باشد که اغلب افراد مورد اعتماد و نزدیک به جومونگ تبعید و یا مجبور به استعفا شدند.به طور مثال می توان از “Hyeob-bo”نام برد، که در زمره اولین سه پیرو پادشاه جومونگ، برطبق اولین جلد گوگوریوازتاریخچه سه امپراطوری ( سامگوک ساگی )، بود.”Hyeob-bo”، به طور پیوسته با روش پادشاه یوری که پی در پی جهت شکار قصر را ترک می کرد، مخالفت می ورزید. او با اصرار زیاد از پادشاه در خواست می کرد که با دقت بیشتری به مسائل مهم کشوری بپردازد.
اگرچه، خشم یوری افزایش پیدا کرد و “Hyeob-bo” را مجبور به استعفا نمود، اما این ادعا شاید خنثی شود با اثبات این حقیقت که همه افراد پادشاه جومونگحذف نشدند. ژنرال “Bu Bun-no” و “Oi”، در بیشتر دوران حکومت پادشاه یوری به گوگوریوخدمت کردند و نقشهای فعالی را در امپراطوری ایفاد کردند. گوگوریو در زمان حکومت یوری آن سیاست قاطع و گسترده ای که در زمانگ حکومت جومونگ وجود داشت را نتوانست نشان دهد.
آخرین نظریه، به یک شمشر شکسته که در افسانه آمده است، اشاره می کند.بعضی از مورخین این طور استباط کرده اند که، یوری یک قطعه از شمشیر شکسته جومونگ را پیدا کرده و از او جهت فروپاشی حکومت جومونگ و به قدرت رسیدن خود استفاده کرده است. رویهمرفته، این حقیقت که جومونگ ۵ ماه پس از رسیدن یوری فوت کرده، دلیل سوء ظن این گروه ار مورخین است.
با این وجود، این فقط یک نظریه است و فرضیه ها می توانند ساخته شوند.

پانویس مشارکت کنندگان ویکیپدیا، «King Yuri of Goguryeo»، ویکیپدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد. (بازیابی در ۳ اسفند
 
بالا