• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

Introductions

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
معرفی کردن دو نفر به یکدیگر Introductions


معرفی کردن خانم تارا به آقای سامان


.Saman , I`d like you to meet Tara


.Saman , this ia my friend Tara


.Saman , (this is ) Tara . Tara , saman


?Saman , have you met Tara


?Saman , do you know Tara

وقتی به یک نفر تازه معرفی شده اید چه باید بگویید ؟


.Good to meet you


.Nice to meet you


.I`m glade to meet you


(What a pleasure to meet you .(formal


(A pleasure . (formal

اگر متوجه اسم فردی نشدید به شکل زیر بخواهید که اسمش را تکرار کند .


?I`m sorry . What`s your name again


.Sorry , I didn`t catch your name


?I`m sorry . could you tell me your name again


:سوت:
 
بالا