• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آرشیو ابیات برای مشاعره با ,, شین ,,

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
شاه نشین چشم من تکیه گه خیال توست
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
شب از مهتاب سر ميره
تمام ماه تو آبه

شبيه عكس يک رويا
تو خوابيدی جهان خوابه
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل
کجا دانند حال ما سبکباران ساحل هاحافظ
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
شب‌های هجر را گذرانديم و زنده‌ايم
ما را به سخت جانی خود اين گمان نبود


شكيبی اصفهانی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
شرح جفای دوست نه بهر شكايت است
مقصود ذكر اوست دگرها حكايت است!


فيضی تربتی
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
شب سرد و بی‌انتهای زمستان
قدمها مردّد ولی ناگزيرند
دو خط موازی رسيدن ندارند
دو خط موازی فقط هم مسيرند
:گل:
 
بالا