• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آرشیو ابیات برای مشاعره با ,, چ ,,

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنتچندان چو صبا بر تو گمارم دم همت
کز غنچه چو گل خرم و خندان به درآيي
در تيره شب هجر تو جانم به لب آمد
وقت است که همچون مه تابان به درآيي
 

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت
چون ز جام بيخودي رطلي کشي
کم زني از خويشتن لاف مني
سنگسان شو در قدم ني همچو آب
جمله رنگ آميزي و تردامني 

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت


چراغ افروز چشم ما نسيم زلف جانان است
مباد اين جمع را يا رب غم از باد پريشاني
دريغا عيش شبگيري که در خواب سحر بگذشت
نداني قدر وقت اي دل مگر وقتي که درماني 

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنتچون کرد در دلم اثر آواز عندليب
گشتم چنان که هيچ نماندم تحملي
بس گل شکفته مي‌شود اين باغ را ولي
کس بي بلاي خار نچيده‌ست از او گلي
 

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت


چرا به يک ني قندش نمي‌خرند آن کس
که کرد صد شکرافشاني از ني قلمي
سزاي قدر تو شاها به دست حافظ نيست
جز از دعاي شبي و نياز صبحدمي 

گل همیشه بهار

متخصص بخش اینترنت


چون مصلحت انديشي دور است ز درويشي
هم سينه پر از آتش هم ديده پرآب اولي
من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
اين قصه اگر گويم با چنگ و رباب اولي


 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
چه در خواب و چه بیداری من از یادت نمی کاهم
تو را هر لحظه چون احساس نیما چشم در راهم .....
 
بالا