• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اشعاری برای مشاعره با <<<< ک >>>>

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
کمی تاریخ خواندن لازم آید شیخ و سلطان را

که غیر از قصه ی عبرت در او تکرار هم باشد!


حسین جنتی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
کاش در این رمضان لایق دیدار شويم
سحری با نظر لطف تو بیدار شويم…
 

Reza Sharifi

مدير ارشد تالار
کرد مـــردی از سخـــن دانی سؤال// حق و باطل چیست ای نیکومقال//

گوش را بگرفت و گفت این باطل است// چشم حق است و یقینش حاصل است//
 
کاش آنکه از آن دم میزدم بر دلم از غصه هایش رنگ ماتم میزدم
غصه هایم را در اندیشه داشت دردهایم در وجودش ریشه داشت
اما حیف او مرا یاری نکرد هیچگاه از مشکلم رفع گرفتاری نکرد
dsh
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

كاش آزادتر از خاک بيابان بوديم،

خرّم آن باغ كه در چنبرِ ديواری نيست....
حسین جنتی
 

baroon

متخصص بخش ادبیات
کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی

شوی ز کرده پشیمان به هم توانی بست
 

baroon

متخصص بخش ادبیاتکاری نکنی که جنگ آغاز شود

حال من و تو دوباره ناساز شود

وقتی همه در سینه کبوتر داریم
درب قفس گرگ چرا باز شود؟ 

baroon

متخصص بخش ادبیات
کم نمی گردد ز دریا هرچه بردارد سحاب

چشم من تا می توانی گریه کن دریاست دل
 

baroon

متخصص بخش ادبیات
کرامت را ز سوزن باید آموخت

که خود لخت است و دوزد بهر اغیار
 

baroon

متخصص بخش ادبیاتکاش زان پندار و زان گفتار و رفتار نکو

اینک آثاری، نشانی، یادگاری داشتیم
 

baroon

متخصص بخش ادبیاتکمان ابرویش نازم که ناوک های مژگان را

شهاب آسا پی قتل من دیوانه می ریزد
 

baroon

متخصص بخش ادبیات
کار دنیا که تو دشوار گرفتی بر خود

گر تو بر خویشتن آسان کنی آسان گردد
 

baroon

متخصص بخش ادبیات
کافری سخت شد از مستی ما در ره دوست

سسب رونق کفر است مسلمانی ما!

 

asl_davood

متخصص بخش کتابخانه الکترونیکی
کنم هرشب دعا مهرت رود ازقلب من بیرون

ولی آهسته میگویم : خدایا بی اثر باشد
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

کاش سوی تو دمی رخصت پروازم بود
تا به سوی تو پرم، بال و پری بازم بود

یاد آن روز که از همت بیدار جنون
زین قفس تا سر کویت پر پروازم بودشفیعی کدکنی

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
کفر است در طریقت ما کینه داشتن
آیین ماست سینه چون آینه داشتن
 
بالا