• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

برای مشاعره + فقط با حرف " ر "

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
روح پدرم شاد که میگفت به استاد
فرزند مرا عشق بیاموز و دگر هیچ
:گل:
 

.River.

کاربر ويژه
روز مــن شــب شـد و آن مـاه بـه راهـی نـگـذشـت

این چه عمری‌ست که سالی شد و ماهی نگذشت؟

 

ata.ahvaz

کاربر ويژه
رهرو آن نیست گهی تند و گهی خسته رود.
رهرو
آنست که آهسته و پیوسته رود.
 

.River.

کاربر ويژه


روزها فکر من اینست و همه شب سخنم


که چرا غافل از احوال دل خویشتنم
 

چاووش

متخصص بخش ادبیات
رسم عاشق نیست با یک دل دو دلبر داشتن
یا زجانان یا زجان بایست دل برداشتن
یا اسیر بند جانان باش یا در بند جان
زشت باشد نو عروسی را دو شوهر داشتن
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
روزی که تو آمدی به دنیا عریان
جمعی به تو خندان و تو بودی گریان
کاری بکن ای دوست که وقت رفتن
جمعی به تو گریان و تو باشی خندان

:گل:


 
بالا