• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

جملات زیبای انگلیسی با ترجمه فارسی

آسمان دریایی

متخصص بخش زبان انگلیسیWhen you feel unlovable, unworthy and unclean,
when you think that no one can heal you,
Remember, Friend,
God Can.
وقتی احساس می‌کنی قابل دوست داشتن نیستی
وقتی احساس بی لیاقتی و نا پاکی می کنی
وقتی احساس می کنی کسی نمی تواند دردهای تو را التیام ببخشد

به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند
When you think that you are unforgivable
for your guilt and your shame
Remember, Friend,
God Can.
وقتی احساس می‌کنی قابل بخشش نیستی
برای شرم و گناه هایت
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند
When you think that all is hidden
and no one can see within
Remember, Friend,
God Can.
وقتی فکر می کنی همه چیز پنهان است
و هیچکس نمی تواند درون را ببیند
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند
And when you have reached the bottom

And you think that no one can hear
Remember my dear Friend
God Can.
وقتی به انتها می رسی و گمان می‌کنی
کسی نیست تا صدایت را بشنود
به یاد داشته باش دوست عزیز من
خدا می تواند

And when you think that no one can love
The real person deep inside of you
Remember my dear Friend,
God Does.
وقتی گمان میبری کسی نمی تواندبه خود واقعی درون تو عشق بورزد
دوست عزیز من به یاد داشته باش

خدا می تواند.

090304160400-large.jpg


 

parastu

متخصص بخش گالری عکس
فقط در خلوت خويش تنهايي را كم تر احساس مي كنم.
{ادوارد گيبن}


I was never less alone than when by myself
{EDWARD GIBBON}
 

Silver Star

مدير ارشد تالار
Did you know that those who appear to be very strong in heart, are real weak and most susceptible?
آيا ميدانستيد آنهايی که از نظر احساسی بسيار قوی به نظر ميرسند در واقع بسيار ضعيف و شکننده هستند


Did you know that those who spend their time protecting others are the ones that really need someone to protect them?
آيا ميدانستيد که آنهايی که زندگيشان را وقف مراقبت از ديگران ميکنند خود به کسی برای مراقبت نياز دارند


Did you know that the three most difficult things to say are:

I love you, Sorry and help me
آيا ميدانستيد که سه جمله ای که بيان آنها از همه جملات سخت تر است
( دوستت دارم ، متاسفم ، به من کمک کن ) ميباشد


Did you know that those who dress in red are more confident in themselves?
آيا ميدانستيد که کسانی که قرمز ميپوشند از اعتماد بيشتری نسبت به خود بر خوردارند


Did you know that those who dress in yellow are those that enjoy their beauty?
آيا ميدانستيدکه کسانی که زرد ميپوشند از زيبايی خود لذت ميبرند


Did you know that those who dress in black, are those who want to be unnoticed and need your help and understanding?
و آیا ميدانستيد که کسانی که لباس مشکی به تن ميکنند نمیخواهند مورد توجه قرار گيرند ولی به کمک و درک شما نياز دارند


Did you know that when you help someone, the help is returned in two folds?
آيا ميدانستيد که زمانی که به کسی کمک ميکنيد اثر آن دوبار به سوی شما بر ميگردد


Did you know that it's easier to say what you feel in writing than saying it to someone in the face? But did you know that it has more value when you say it to their face?
و آيا ميدانستيد که نوشتن احساسات بسيار آسانتر از رودرو بيان کردن آنهاست اما ارزش رودرو گفتن بسی بيشتر است


Did you know that if you ask for something in faith, your wishes are granted?
آيا ميدانستيد که اگر چيزی رابا ايمان از خداوند بخواهيد به شما عطا خواهد شد


Did you know that you can make your dreams come true, like falling in love, becoming rich, staying healthy, if you ask for it by faith, and if you really knew, you'd be surp-rised* by what you could do.
آيا ميدانستيد که شما ميتوانيد به روياهايتان جامه عمل بپوشانيد روياهايی مانند عشق ثروت سلامت اگر آنها رابا اعتقاد بخواهيد و اگر واقعا اين موضوع را ميدانستيد از آنچه قادر به انجامش بوديد متعجب ميشديد


But don't believe everything I tell you, until you try it for yourself, if you know someone that is in need of something that I mentioned, and you know that you can help, you'll see that it will be returned in two-fold.
اما به آنچه من به شما ميگويم ايمان نياوريد تا زمانيکه خودتان آنها را امتحان کنيد اگر شما بدانيد که کسی نياز به چيزی دارد که من گفتم و بدانيد که ميتوانيد به او کمک کنيد متوجه خواهيد شد که آن چيز دوبار به سوی شما باز خواهد گشت


Today, the ball of FRIENDSHIP is in your court, send this to those who truly are your friends (including me if I am one). Also, do not feel bad if no one sends this back to you in the end, you'll find out that you'll get to keep the ball for other people want more ..
امروز توپ دوستی درزمين شماست آن را برای کسانی که به واقع دوستان شما هستند بفرستيد (مانند من اگر يکی از آنها ميباشم) همچنين ناراحت نشويد اگر کسی آن رابرای شما بازپس نفرستاد شما خواهيد فهميد که بايد اين توپ را برای کسانی که به آن نياز بيشتری دارند نگهداری کنيد
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
Three things in life that may never be lost : peace , hope , honesty.


سه چیز تو زندگی ممکن نیست از بین بره : صلح و دوستی ، امیدواری ، صداقت.

:نیش2:

 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
Age apears to be best in some things.
Old wood best to burn.
Old books best to read.
Old rice best to eat.
Old friend best to kep.گذر زمان همه چی رو بهتر نشون میده.
چوب های قدیمی برای سوختن بهترند.
کتابهای قدیمی برای خواندن بهترین هستند.
برنج های قدیمی واسه خوردن بهترند.
و دوستای قدیمی واسه نگه داشتن بهترند.
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
It’s not an achievement to make 1000′s friends in a year ,
But an achievement is when you make a friend for 1000′s years.بدست آوردن ۱۰۰۰ دوست تو یک سال ممکن نیست،
اما دستیابی به یک دوست برای ۱۰۰۰ سال امکان پذیر است.
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
everyone hears.what you say friends listen to.what you say best friends listen to what you dont say


هر کسی چیزایی رو که میگین میشنوه.ولی دوستان به حرفای شما گوش میدن.اما بهترین دوستان حرفایی رو که شما هرگز نمیگین می شنود
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
In judging others , folks will work overtime for no pay.

در داوری در مورد دیگران ، عامه مردم بی آنکه مزدی بگیرند اضافه کاری می کنند.
 

Sea Girl

متخصص بخش تاریخ
Nothing is more despicable than respect based on fear.

هیچ چیز نفرت انگیزتر از احترامی نیست که بنیان آن بر ترس استوار باشد.
 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
There is a time to be in love
and there is a time to move beyond it
There is a time to be related
and enjoy the relationship,and there
Is a time to be alone
and to enjoy the beauty of being alone
And everything is beautiful

زمان فرا میرسد که به عشق رسیده ای و زمانی فرا می رسد که به ورای عشق میرسی.
زمانی فرا می رسد که پیوند می یابی واز پیوند لذت می بری.
زمانی خواهد رسید که تنهایی و از زیبایی تنها بودن لذت می بری ،
آری هر چیز و هر زمانی زیباست.
 

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
چند متن زيباي انگليسي همراه با ترجمه ي فارسي

At least 5 people in this world love you so much they would die for you
حداقل پنج نفر در اين دنيا هستند که به حدي تو را دوست دارند، که حاضرند برايت بميرند.

At least 15 people in this world love you, in some way
حداقل پانزده نفر در اين دنيا هستند که تو را به يک نحوي دوست دارند.

The only reason anyone would ever hate you, is because they want to be just like you
تنها دليلي که باعث مي شود يک نفر از تو متنفر باشد، اينست که مي‌خواهد دقيقاً مثل تو باشد.

A smile from you, can bring happiness to anyone, even if they don't like you
يک لبخند از طرف تو مي تواند موجب شادي کسي شود؛ حتي کساني که ممکن است تو را نشناسند.

You are special and unique, in your own way
تو در نوع خود استثنايي و بي‌نظير هستي.

When you make the biggest mistake ever, something good comes from it
وقتي بزرگ ترين اشتباهات زندگيت را انجام مي‌دهي ممکن است منجر به اتفاق خوبي شود.

When you think the world has turned it's back on you, take a look you most likely turned your back on the world
وقتي خيال مي‌کني که دنيا به تو پشت کرده، يه خرده فکر کن، شايد اين تو هستي که پشت به دنيا کرده‌اي.

Always tell someone how you feel about them you will feel much better when they know
هميشه احساست را نسبت به ديگران براي آن ها بيان کن، وقتي آن ها از احساست نسبت به خود آگاه مي‌شوند، احساس بهتري خواهي داشت.

If you have great friends, take the time to let them know that they are great
وقتي دوستان فوق‌العاده‌اي داشتي به آن ها فرصت بده تا متوجه شوند که فوق‌العاده هستند.

 
آخرین ویرایش:

ice star

مدیر بخش زبان انگلیسی
دوستان خيلي ببخشيد اگه اين پست خيلي در هم برهمه من اصلا صفحه ي پيشرفتم باز نميشه اگه تونستيد خودتون زخمتشو بكشيد و اين جمله ها رو تفكيك كنيد اگه هم نتونستيد خودم بعد اينكه مشكل صفحه ي تايپم حل شد درستش ميكنم..
 

admin

Administrator
عضو کادر مدیریت
دوستان خيلي ببخشيد اگه اين پست خيلي در هم برهمه من اصلا صفحه ي پيشرفتم باز نميشه اگه تونستيد خودتون زخمتشو بكشيد و اين جمله ها رو تفكيك كنيد اگه هم نتونستيد خودم بعد اينكه مشكل صفحه ي تايپم حل شد درستش ميكنم..

من این کار رو انجام دادم زهرای عزیز. :گل:
 

BLaDe

متخصص بخش زبان

تاپیک زهرای عزیز پس از اطلاع رسانی به ایشون ، از بخش speaking به بخش ترجمه انتقال و با تاپیک مشابه ادغام گردید ...همچنین با تشکر از علی خان بابت مرتب کردن پست زهرای عزیز :گل::iranjoman:
این پست بنده پس از مدتی کوتاه حذف میشود
 
آخرین ویرایش:

South Boy

متخصص بخش فوتبال
HOW FRIENDSHIP BREAK ?
چطور یه رابطه خراب میشه؟

Both Friends Will Think The Other Is Busy
هر دو فکر میکنند طرف مقابلشون گرفتاره یا مشغول.

And Will Not Contact Thinking It May Be Disturbing

و تماس نمیگیرن چون فکر میکنن نباید مزاحم بشن

As Time Passes
وقتی زمان گذشت

Both Will Think Let The OTher Contact
هردو فکر میکنند بذار طرف مقابل تماس بگیره

After That each Will Think Why I Should Contact First ?
بعدش هرکدوم فکر میکنند که چرا من اول تماس بگیرم؟

Here Your Love Will Be Converted To Hate
اینجاست آغاز تبدیل علاقه شون به نفرت
Finally Without Contact The Memory Becomes Weak

نهایتا بدون هیچ تماسی از یاد هم غافل میشن
They Forget Each Other.

وهمدیگر و فراموش میکنن


So Keep In Touch With All And Pass This TO All Your Friends...

پس تماستون رو با هم حفظ کنید و این داستان و برای همه بفرستید
.I Don`t Want To One Of This Kind.

نمیخوام شما یکی از این دو نفر باشید
So Here I Am sending To Every One

پس حالا این رو برای همه میفرستمTo Say

که بگم Dear دوست عزیز. I Am Fine Here

من خوبم

Please keep in touch with me

لطفا با من در تماس باش


 

South Boy

متخصص بخش فوتبال
Not the ones speaking the same language,
but the ones sharing the same feeling
understand each other
نه آنهایی که به یک زبان مشترک صحبت می کنند
بلکه آنهایی که یک احساس مشترک را با هم تقسیم می کنند
یکدیگر را درک میکنند
 
بالا