• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

مرتاض هندی

rahnama

پدر ایران انجمن
از یکی ارفیلسوفان ومرتاضان هندی پرسیدند
آیا پس از این همه دانش وفرزانگی وریاضت هنوز هم به ریاضت مشغولی؟
گفت : آری گفتند:چگونه
گفت : وقتی غذامی خورم صرفا غذا می خورم و, وقتی می خوابم فقط می خوابم .

راهنما : شما نیز دررانندگی این گونه باشید:گل:

 
بالا