• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

نقد بازی های ضد ایرانی - اسلامی

Mahdi Askari

مدير فنی


درود مهدی جان

با سپاس از شما
:گل: برای آنچه که در این جستار انجام دادید و همچنین از احمد فنونی نازنین:گل:. ایراد کار در این است که ما خود را الهی می پنداریم و به خود این حق را می دهیم تا مرگ بر آنها بگوییم و نابودی آنها را بخواهیم. از کجا که خود ما شیطانی نباشیم؟ چرا می پنداریم که ما تنها حقیقت مطلق در جهان هستیم؟ پاسخ های، هوی است. از دید من، هم کار ما نادرست است و هم کار ایشان. به جای درست کردن دیگران، باید خود را درست کنیم. دیگران هم خود به خود درست خواهند شد!
از دیدگاه باز
The Philosopher گرامی هم سپاسگزارم!:گل:
همچنین از مهسای نازنین که من را به این جستار فرا خواند هم سپاسگزارم!:گل:


پارسا جان ما قصد نداریم اینجا بگیم کی خوبه کی بده
ما اینجا فقط بازی هایی که به اسلام توهین کردند رو دارین نقدشون میکنیم نمیدونم این کار کجاش اشتباهه
باید بذاریم هر جور دلشون می خواد به اسلام و ایران توهین کنن؟

من وظیفه خودم میدونم که نذارم هر جور به اسلام و ایران توهین کنن

این نوع بازی ها رو هر چند تا هم که باشن تا جایی که بتونم سعی می کنم پیداشون کنم و نقدشون رو بذارم
 

پارسا مرزبان

متخصص بخش ادبیات
پارسا جان ما قصد نداریم اینجا بگیم کی خوبه کی بده
ما اینجا فقط بازی هایی که به اسلام توهین کردند رو دارین نقدشون میکنیم نمیدونم این کار کجاش اشتباهه
باید بذاریم هر جور دلشون می خواد به اسلام و ایران توهین کنن؟

من وظیفه خودم میدونم که نذارم هر جور به اسلام و ایران توهین کنن

این نوع بازی ها رو هر چند تا هم که باشن تا جایی که بتونم سعی می کنم پیداشون کنم و نقدشون رو بذارم

درود مهدی جان

آنچه که من می گویم این است: ما ایرانیها در خانه-ای شیشه-ای نشسته-ایم و سنگ به خانه-ی دیگران می اندازیم. انتقاد من هم از خودمان است. آنکه خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند. نیازی نیست که دیگران را پاسخگوی گفته-ها و کارهای نادرست خودمان بدانیم. آیا شما چنین نمی بینید که این پاسخی است در برابر مرگ بر این و مرگ بر آن گفتنهای ما؟ آیا این چنین نمی بینید که این پاسخی است در برابر آرزوی نابودی کردنهای ما؟ از دید من هیچ دشمن و هیچ دسیسه-ای در کار نیست، این خود ما هستیم که بهانه به دست آنها داده-ایم تا به ما توهین کنند.

دیگر اینکه آیا بهتر نبود که آنچنان که در عنوان جستار نوشتید، تنها به توهین-هایی که
به ادیان الهی شده بود می پرداختید. ما نمی توانیم توهین به ایران را با توهین به ادیان الهی یکی بدانیم. این به این معنی است که الهی بودن و ایرانی بودن یکی است. آیا اگر کسی به ایران توهین کرد، به الله توهین کرده است؟

دیگر اینکه چرا می توانیم به انتقاد بازیهای کامپیوتری-ای که در آنها به ایران توهین می شود بپردازیم ولی نمی توانیم به انتقاد دینهای الهی-ای بپردازیم که در آنها به انسانیت توهین می شود. من نمی توانم مانند شما چنین انتقادی را بنویسم و این ناحقی است. آیا شما این ناحقی را نمی بینید؟

اسلام هزاران قرائت دارد، از این قرائت
اسلام اگر به شیطان نگاه کنید، دیگر شیطان نیست. شیطان پیش نماز فرشتگان بود و همه-ی فرشتگان به او اقتدا می کردند. سرپیچی شیطان در سجده کردن بر انسان بود، شیطان همچنان بر الله سجده می کند، پس شیطان پرستی تنها خیال واهی یا بیماری روانی است که نیاز به درمان دارد. چرا که شیطان پرستی همان خدا پرستی می شود. الله هرگز شیطان را کیفر نخواهد داد، شیطان کفر نورزیده است، تنها انسان را سجده نکرده است. از دید من شیطان پرستی یک بیماری است و از یک بیمار روانی نمی توانم هیچ چیزی را توهین به خود بدانم!

فراماسونری یکی از پیچیده ترین جستارهایی است که این روزها بسیار در باره-ی آنها می گویند و می خوانیم، من می پندارم که همه-ی این نوشته-ها خود در خدمت فرماسون-ها هستند. چرا که در پایان فرماسونری همچنان پنهان می ماند و ما هم
همچنان هیچ چیز در باره-ی آنها نمی دانیم. آیا جز این است که آنها پنهان هستند و می مانند و این ما هستیم خود را آشکارا به آنها شناسانده-ایم؟ شما آنها را نمی شناسید. ولی آنها شما را می شناسند. خود این ما را دچار وهم می کند. این همان چیزی است که فرماسونرها می خواهند. آنها با این وهم ما را کنترل می کنند. باری من که هرگز پی نبردم این فراماسونها چه کسانی هستند، ولی مانند دایی جان ناپلئون دچار وهم از دسیسه-ی دیگران می شوم. برای اینکه چنین نشود به خودم می گویم که اگر ما کارمان درست باشد و بهانه-ای به این و آن ندهیم، آنگاه این گرفتاریها را هم نخواهیم داشت. اگر هم هنوز نمی دانیم چگونه باید رفتار کنیم که دیگر کوتاهی از خودمان است و خود کرده را هیچ تدبیری نیست.

مهدی جان، نازنین من!
عقاب آنگاه که از وهم خود بزرگ بینی و دسیسه گر دانستن دیگران بیرون آمد توانست خوب ببیند.

چون نیک نگه‌ کرد و پر خويش بر او ديد
گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست!
بسیار سپاسگزارم نازنین
:گل::گل::گل:
 

Mahdi Askari

مدير فنی
درود مهدی جان

آنچه که من می گویم این است: ما ایرانیها در خانه-ای شیشه-ای نشسته-ایم و سنگ به خانه-ی دیگران می اندازیم. انتقاد من هم از خودمان است. آنکه خربزه می خورد پای لرزش هم می نشیند. نیازی نیست که دیگران را پاسخگوی گفته-ها و کارهای نادرست خودمان بدانیم. آیا شما چنین نمی بینید که این پاسخی است در برابر مرگ بر این و مرگ بر آن گفتنهای ما؟ آیا این چنین نمی بینید که این پاسخی است در برابر آرزوی نابودی کردنهای ما؟ از دید من هیچ دشمن و هیچ دسیسه-ای در کار نیست، این خود ما هستیم که بهانه به دست آنها داده-ایم تا به ما توهین کنند.

دیگر اینکه آیا بهتر نبود که آنچنان که در عنوان جستار نوشتید، تنها به توهین-هایی که
به ادیان الهی شده بود می پرداختید. ما نمی توانیم توهین به ایران را با توهین به ادیان الهی یکی بدانیم. این به این معنی است که الهی بودن و ایرانی بودن یکی است. آیا اگر کسی به ایران توهین کرد، به الله توهین کرده است؟

دیگر اینکه چرا می توانیم به انتقاد بازیهای کامپیوتری-ای که در آنها به ایران توهین می شود بپردازیم ولی نمی توانیم به انتقاد دینهای الهی-ای بپردازیم که در آنها به انسانیت توهین می شود. من نمی توانم مانند شما چنین انتقادی را بنویسم و این ناحقی است. آیا شما این ناحقی را نمی بینید؟

اسلام هزاران قرائت دارد، از این قرائت
اسلام اگر به شیطان نگاه کنید، دیگر شیطان نیست. شیطان پیش نماز فرشتگان بود و همه-ی فرشتگان به او اقتدا می کردند. سرپیچی شیطان در سجده کردن بر انسان بود، شیطان همچنان بر الله سجده می کند، پس شیطان پرستی تنها خیال واهی یا بیماری روانی است که نیاز به درمان دارد. چرا که شیطان پرستی همان خدا پرستی می شود. الله هرگز شیطان را کیفر نخواهد داد، شیطان کفر نورزیده است، تنها انسان را سجده نکرده است. از دید من شیطان پرستی یک بیماری است و از یک بیمار روانی نمی توانم هیچ چیزی را توهین به خود بدانم!

فراماسونری یکی از پیچیده ترین جستارهایی است که این روزها بسیار در باره-ی آنها می گویند و می خوانیم، من می پندارم که همه-ی این نوشته-ها خود در خدمت فرماسون-ها هستند. چرا که در پایان فرماسونری همچنان پنهان می ماند و ما هم
همچنان هیچ چیز در باره-ی آنها نمی دانیم. آیا جز این است که آنها پنهان هستند و می مانند و این ما هستیم خود را آشکارا به آنها شناسانده-ایم؟ شما آنها را نمی شناسید. ولی آنها شما را می شناسند. خود این ما را دچار وهم می کند. این همان چیزی است که فرماسونرها می خواهند. آنها با این وهم ما را کنترل می کنند. باری من که هرگز پی نبردم این فراماسونها چه کسانی هستند، ولی مانند دایی جان ناپلئون دچار وهم از دسیسه-ی دیگران می شوم. برای اینکه چنین نشود به خودم می گویم که اگر ما کارمان درست باشد و بهانه-ای به این و آن ندهیم، آنگاه این گرفتاریها را هم نخواهیم داشت. اگر هم هنوز نمی دانیم چگونه باید رفتار کنیم که دیگر کوتاهی از خودمان است و خود کرده را هیچ تدبیری نیست.

مهدی جان، نازنین من!
عقاب آنگاه که از وهم خود بزرگ بینی و دسیسه گر دانستن دیگران بیرون آمد توانست خوب ببیند.

چون نیک نگه‌ کرد و پر خويش بر او ديد
گفتا ز که ناليم که از ماست که بر ماست!
بسیار سپاسگزارم نازنین
:گل::گل::گل:


پارسا جان با بخشی از نظراتت موافقم تا چند وقت دیگه اسم تاپیک به نقد بازی های ضد ایرانی - اسلامی تغییر می کنه

پارسا جان بحث ما در این تاپیک این نیست که چرا بازی ضد ایران میسازند بحث این است که این بازی ها رو به بقیه معرفی کنیم
بازی بتل فبلد رو ساختن نوش جونشون ما هم برای اینکه نشان بدیم روی کشورمان تعصب داریم بازی رو تحریمش کردیم و این بازی رو مراحلش رو نقد کردیم که چه میگذرد در این بازی .

مثل کاری که شما در تاپیک واژه های دخیل در فارسی انجام میدید
آیا واقعا قصدتان اینه که اون واژه ها رو بندازید کنار؟ مطمئنن نمیشه همچین کاری کرد اما فقط آموزشی میدید که اگه استفاده کردی از این واژه اشکال نداره اما بدانید این واژه ایرانی نیست و یک جایگزین ایرانی و پارسی داره

ما هم نمیگیم بازی کن ما کی گفتیم بازی نکنین من خودم خیلی از این بازی ها رو بازی کردم و می کنم
اما میگیم که جایگزین ایرانی داره این بازی ها .
و همچنین میگیم مواظب باشید در این قسمت بازی باید به نام امام علی شلیک کنی در این قسمت بازی باید به اسم پیامبر سنگ بزنی

پارسا جان من یک سوال دارم
ما میگیم مرگ بر آمریکا درسته اما کی گفتیم مرگ بر پیامبرشون(نعوذبالله)
بازی های ضد ایرانی رو ما نقدش رو گذاشتیم اما بازی های ضد اسلامی رو جلوشون جبهه گرفتیم


در مورد ماسون ها هم باید بگم نه با حرفتون موافق نیستم بسیار چیز ها میدانیم از این گروه که نمیشه گفتشون
با گفتن برخی از ویژگی های این گروه ، با مشکل های اساسی روبرو می شویم
به همین دلیل مجبوریم فقط از نماد ها و فرقه هاشون حرف بزنیم
اونها هم همچین پنهان پنهان هم نیستند دارند کارشون رو به نحوی پیش میبرند که ما نتونیم یا بهتر بگم نخوایم ببینیم

بازم ممنون که در این تاپیک بحث می کنید:گل:
 

Mahdi Askari

مدير فنی
با سلامی مجدد خدمت یکایک عزیزانی که این تاپیک ها رو دنبال میکنند:گل:
امروز رفتم یک تاپیک بزنم برای دانلود بازی. همه کارهاشو کردم به رسم عادت همیشگی رفتم تا عکس هایی از بازی ببینم تا بدونم چه بازی ای رو قراره بذارم برای دانلود
عکس ها رو که دیدم اون بازی به جای دانلود سر از اینجا و این تاپیک در آورد

بازی Brutal Legend رو قراره براتون نقدی ازش بذارم
این نسخه که به تازگی برای pc ارائه شده ساخت شرکت های Double Fine Productions و EA میباشد
اما از اسم سازندگان بازی میشه حدس زد که درونمایه بازی چی هستش
و اکثر ساخته های این شرکت برای تحریف اذهان و القای تفکرات خودشان هست

در مراحل مختلف بازی شاهد نماد گرایی هستیم که از جمله معروف ترین نماد ها نماد انگشت هستش

Brutal-Legend-screenshots-03-large.jpg

Brutal-Legend-Wallpaper-HD.jpg

اما چیزی که برای ما فرهنگ ما ایرانی ها به خصوص مسلمان ها چیز بسیار بسیار نا به جایی هست وجود خانم های کاملا برهنه در خیلی از مراحل بازی
برای نمونه فقط یک عکس از این میذارم

url.jpg

در مراحلی بر میخوریم به نماد هایی بر روی پیراهن های این افراد که از جمله نماد های معروف نماد سر بز هستش

Untitled-1.jpg

و همچنین نماد دیگری هم هست با مضمون عقاب ( 9 پر در دم و 33 پر در بال )

url2.jpg
موفق باشید
کپی برداری با ذکر یک صلوات:گل:

منبع : ایران انجمن
 
آخرین ویرایش:

Mahdi Askari

مدير فنی
با سلامی مجدد مجددا دیروز خواستم یک بازی برای دانلود بذارم اما عکس هایی از این بازی و خود بازی به جای دانلود اونو کشوند به این تاپیک
دیروز فرصت نشد نقدش رو بذارم اما امروز نقدی از این بازی میذارم:گل:


بازی Sniper Elite Nazi Zombie Army که ساخت شرکت Rebellion هستش

هر چند این شرکت در نظر سنجی های انجام شده جزو بدترین شرکت های موجود هستش اما به تازگی با انتشار این بازی خودش رو در جزو شرکت هایی قرار داد که در بازی ها نماد گرایی میکنند

داستان بازی در جنگ جهانی دوم هستش ولی به جای ارتش هیتلر زامبی ها قرار دارند
اما بریم سر بحث اصلی این تاپیک :
هنوز وقت نشده نقد رو کامل کنم و بنویسم ولی میشه به جرات گفت که اولین نقد این بازی هستش که قرار میگیره

به عکس زیر نگاه کنید:

_-Sniper-Elite-Nazi-Zombie-Army-PC-_.jpg

se-nza_top__large.jpg
در صحنه های مختلف بازی شاهد نماد هایی هستیم از قبلی ستاره پنج پر که در بالا مشاهده نمودید

sniper-elite-nazi-zombi-511bc413df14c.jpg
در خود بازی هم شاهد صحنه هایی از این نماد گرایی هستیم همانند این صحنه که میبینید بر روی دیوار نقش شده

1.png

و همچنین در این صحنه از بازی که میبینید این نماد ستاره پنج پر بر روی زمین قرار دارد و انرژی از خودش متصاعد میکند:خنده1:

2.png
نماد گرایی در بازی به همین آشکار بودن ختم نمیشه و خیلی زیرکانه در جای جای بازی دیده میشه به طور مثال در عکس زیر خیلی زیرکانه در نماد عقاب رو قرار دادند

url.jpg

خب میشه گفت اولین نقد رو از این بازی گذاشتیم:گل:
موفق باشید
کپی برداری با ذکر یک صلوات:گل:

منبع: انجمن های تخصصی ایران انجمن
 

Mehran-king

New member
سلام بر همگی !!! بابا این چه وضعشه!!! چرا شیطان پرستی و فرانسوی بود دیگه نه ؟ همونو چرا به ملت یاد میدین ؟! حالا منی که با اینا آشنایی دارم چیکار کنم ؟! چرا ملت رو شیطان پرست می کنین ؟ استغفرالله!!! مگه چی تو این بازی ها هست من همون wow کی میگین رو 4 ساله بازی کردم بهترین کلاسمم Warlock و mage , warrior و rogue و shaman و druid و همه همشون رو دوست داشتم چیه خوب بازی معنیش ؟ یعنی سرگرمی! این چیزایی که گفتی هم ربطی به من نداره! من مسلمانم درسته! ولی چه ربطی داره که این نماد چی هست و چی نیست! هیچ سودی جز ضرر بهم نرسوندین آقایون محترم لطفا به این مسئله خاتمه بدین! لاقل بگین بازی های ضد ایرانی یا اسلامی !!! شما که دارین شیطان پرستی و علامت های شیطان رو یاد میدین

این که نمیشه بازی ضد اسلامی یا ضد ایرانی!!!

به اینی که شما نوشتین میگن آموزش شیطان پرستی و نماد های آن !!! کمی دقت کنین امیدوارم متوجه بشین چی میگم!!! بحث من نه ، ولی افکار عموم رو داغون میکنین!!! الان اینی که شما گذاشتین مثلا نماد شیطان توی بازی ، چه ربطی و چه سودی به من مسلمان داره ؟! پوچ!!! هیچی!!! فقط 3 ساعت وقت منو گرفتین از اول تاپیک تا آخرش خوندم متاسفم براتون ، شما بجای اینکه بازی های ضد ایرانی و ضد اسلامی رو به بگین چیا هستن نشستین آموزش چه میدونم علامت های شیطان و جن و فرانسودری...یه همچین چیزایی رو به ما یاد دادین!!! خداییش چه ربطی به ما داره ؟! خداوند هدایتتون کنه!!!

یک بازی اگه ضد اسلامی هست فقط توی یک کلمه بگین ضد اسلامی هست نه اینکه ملت رو با علامت های شیطان و ... آشنا کنین!!!

از انتقادم ناراحت نشین به هر حال ممنون ، خداحافظ.
 

armin ghezavati

New member
لطفا تعداد صفحه ها را بیشتر کنید و نقد بازیهای فراماسونری بیشتر مانند ناروتو و مردعنکبوتی و مورتال کامبت و···
 

Mahdi Askari

مدير فنی
سلام بر همگی !!! بابا این چه وضعشه!!! چرا شیطان پرستی و فرانسوی بود دیگه نه ؟ همونو چرا به ملت یاد میدین ؟! حالا منی که با اینا آشنایی دارم چیکار کنم ؟! چرا ملت رو شیطان پرست می کنین ؟ استغفرالله!!! مگه چی تو این بازی ها هست من همون wow کی میگین رو 4 ساله بازی کردم بهترین کلاسمم Warlock و mage , warrior و rogue و shaman و druid و همه همشون رو دوست داشتم چیه خوب بازی معنیش ؟ یعنی سرگرمی! این چیزایی که گفتی هم ربطی به من نداره! من مسلمانم درسته! ولی چه ربطی داره که این نماد چی هست و چی نیست! هیچ سودی جز ضرر بهم نرسوندین آقایون محترم لطفا به این مسئله خاتمه بدین! لاقل بگین بازی های ضد ایرانی یا اسلامی !!! شما که دارین شیطان پرستی و علامت های شیطان رو یاد میدین

این که نمیشه بازی ضد اسلامی یا ضد ایرانی!!!

به اینی که شما نوشتین میگن آموزش شیطان پرستی و نماد های آن !!! کمی دقت کنین امیدوارم متوجه بشین چی میگم!!! بحث من نه ، ولی افکار عموم رو داغون میکنین!!! الان اینی که شما گذاشتین مثلا نماد شیطان توی بازی ، چه ربطی و چه سودی به من مسلمان داره ؟! پوچ!!! هیچی!!! فقط 3 ساعت وقت منو گرفتین از اول تاپیک تا آخرش خوندم متاسفم براتون ، شما بجای اینکه بازی های ضد ایرانی و ضد اسلامی رو به بگین چیا هستن نشستین آموزش چه میدونم علامت های شیطان و جن و فرانسودری...یه همچین چیزایی رو به ما یاد دادین!!! خداییش چه ربطی به ما داره ؟! خداوند هدایتتون کنه!!!

یک بازی اگه ضد اسلامی هست فقط توی یک کلمه بگین ضد اسلامی هست نه اینکه ملت رو با علامت های شیطان و ... آشنا کنین!!!

از انتقادم ناراحت نشین به هر حال ممنون ، خداحافظ.

جنگ نرم یعنی چی؟
یعنی همین که موردی که داره ترویج پیدا میشه و در موردش صحبت میشه به جای پذیرش در مقابلش جبهه گرفته میشه
این مسئله پوچ و هیچ که شما گفتید هم اکنون جزو تحقیقات دانشگاهی به حساب میاد
این مطلب هم برای کسانی هست که واقعا میخوان در مورد این موضوعات کار کنن نه برای عموم. والبته فک نکنم شما بدونید ستاره داوود چیه و به چه دردی میخوره تا اینکه ندونید چی هست خودش کلی توفیق داره. در هیچ جای این تاپیک و هیچ کجای این پست ها ننوشتم بازی نکنید. هر کی آورد جایزه داره
و این شامل تحقیقات سه ساله من در این زمینه بود که در این تاپیک خلاصه شده بود

موفق باشید:گل:

لطفا تعداد صفحه ها را بیشتر کنید و نقد بازیهای فراماسونری بیشتر مانند ناروتو و مردعنکبوتی و مورتال کامبت و···

متاسفانه دوست عزیز چند وقتی هست که دیگه در زمینه پیدا و پنهان بازی های رایانه ای کار نمیکنم
 

t92

متخصص بخش
سلام
بنده زیاد در پی نقد و بررسی این گونه مسائل نیستم
اما یک چیزی هست که فکر میکنم ناگفته نمونه خوبه
همیشه و همه جا ، عده ای هستند که با استفاده از قدرت، سعی دارند در بین ملت ها نفوذ کنند.
این خیلی بحث گسترده ای هست، نفوذ فرهنگی.
نفوذ فرهنگی صرفا برای ایران و اسلام و ... نیست.
انواع مختلف داره. در زمینه های مختلف نفوذ میکنن. از غرب و شرق نفوذ میکنن.
اما معمولا اکثر مردم متوجه نمیشن جز تعداد معدودی.
و نمیشه تو چند کلمه راجبش صحبت کرد.
اما قدرتی که ازش استفاده میکنن تا نفوذ کنن عقلشون هست.
منظور بنده کلی هست و دین و مذهب خاصی مد نظرم نیست.
با استفاده از عقل میشه کارای زیادی کرد.
نمونه اش ساختن بازی های این چنین هست
حالا کسانی که مخالف این موضوع هستند هم با استفاده از همچین روش هایی میتونن همین کار رو به صورت مقابل انجام بدن.
و به نظر شخص بنده
تکنولوژی یک راه اساسی برای نفوذ فرهنگی هست.
بهتره ملت های مختلف به فکر افزایش توانایی در زمینه های مختلف تکنولوژی باشند.
نه صرفا برای جنگ و نفوذ و ...
برای این که مستقل باشن...
 

Mostafa84

New member
تایپیک خوبیه اما داره از بحس دور میشه
در ضمن خیلی از غکس ها نمیاد :(
 
آخرین ویرایش:

Mahdi Askari

مدير فنی
تایپیک خوبیه اما داره از بحس دور میشه
در ضمن خیلی از غکس ها نمیاد :(

سلام به ایران انجمن خوش آمدید:گل:
ممنونم بابت نظر خوبی که به این تاپیک داشتید
بله متاسفانه بعضی از عکسها از بین رفتند که من میگردم پیدا کنم و جایگزین کنمشون
و اونم به خاطر از بین رفتن سرور آپلودری بود که آپ میکردیم.
 
بالا