• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

✯ ستـاره چیـن بـرکـه هـای شب ✯

ZahRa-Gh

متخصص بخش
كآشكے گآھے وقتآ خدآ از پشت اون ابرآ میومد بیرون و دآد مےزد کھ : آھآاآاآاآی دختر...

بگیر بشین سر جآت ! اینقدھ غر نزن ! ھمینھ کھ ھَس...!

بعد یھ چشمک مےزدو آروم توی گوشم مےگفت: " ھمھ چے دُرُست مےشھ.."

1338048074891724_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
روحمـ نوکـ پا نوکـ پا ... میرود لبه یـ تختـ مینشیند ، اشکـ میریزد آرامـ آرامـ !

حوصله امـ را سر میبرد بسـ که میپیچد صدایـ هقـ هقـ اشـ در گوشمـ !

1338018092988758_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
غمگینم .... همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر می کند که چگونه بمیرد ... ؟

گرسنه و آزاد ؛ یا سیر و اسیر ... !!!

1337775211972476_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
غمگینم .... همانند پرنده ای که به دانه های روی تله خیره شده و به این فکر می کند که چگونه بمیرد ... ؟

گرسنه و آزاد ؛ یا سیر و اسیر ... !!!

1337775211972476_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
ایــــنـکه آدم حــــرفـی نـــــمـیـزنـد ، نـــه ایــــنـکه حــــرفی نـــــداشـتـه بـــــاشـد . .

از یــــــک جـــــایــی بــــه بـــــعد آدم خــــــودش مــــیـفـهـمد کـــــه حـــــــــرف زدن فـــــــایـــده ای نــــــــدارد . . . !


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
ايـن روزهـآ خـَنده ام هـَم شـُكُلاتي شـُده اسـَت ! از نوع خـالِصَش تـلخِ تلـخ ...

1336213919333812_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
این دلتنگــــی هم بیکار است! هرشبــ وقتی تنـ ها میشوم؛ پایین دیوار دلم می ایستد ُ سنگ به پنجره ے احساسم میزند!


 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
کسی چه میداند گاهی تَلخ که می شوند اوقاتَم٬ کَر می کُنند؛ خس خسِ پَلاسیده ی ثانیه ها ،

گوش های سنگینِ اِحساسَم٬ و یک چیزِ گُنگ هَــ و ا ر می شَود! مُدام درست عمود بر محور دردهایم...!

1336146256201370_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
تـاب می خُورم . ایـن سبـزِ تنهـایـی ام را ، . شـایـد رهـا شَـوم از . نَحســـی ِ نَبـــودنــت .......!!!


1336146158794233_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
زنـ ـ ـدگـ ــے... ڪــوتاه تـ ـ ـر از ان استـ ـ ڪ ــﮧ بـ ـﮧ خصومـ ـ ـت بگــذرد !

و قلبـ ـها گرامـ ــے تر از ان هستـ ـ ـند ڪـﮧ بشـڪنند! فـ ـ ـردا ؛ طلوع خواهـ ـ ـد کــرد ... حتی اگــر نبـ ـ ـاشیم!


1336145959707047_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
جـآیــے بــآیـَد بـآشـَد ..، ـغیـر اَز ایـטּ ڪــُنـج ِ تـَنــہـآیــے...، تـآ آدـم گـآهــے آטּـجـآ جـآטּ دَهد ..،

مـثَـلاً آغـوـش "تـُ" جآن مــے دهَد بَـرآے ؛ جآن دادَטּ ..!!

1336125673570649_thumb.png 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
همه مـ ـرا به خنده هاے بآ صـ ـدآ مے شناسند !! اینـ بآلشـ ـ بیچآره ؛ به گریه های بیصـ ـدآ ؛

1336076455111934_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
این روزها لباسے از جنس غم را به تن کرده ام . . این روزها، نه من .. نه قلبم!

این احساسم است که از شکستـ عاجز است . . آرے !

این احساس است که همچو کودکـے بر کویر دل میبارد . . . .!

"کآش احسـاس در کلـَمات میگنجیدْ"!
1336076005401648_thumb.png

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
نـﮧ نـﮧ گریـﮧ نمیکــنمــ ... چیزے رفتـــﮧ در چشممـــ ... بـﮧ گمانم غمِ آرزوهاے مُـــرده است ...

بـﮧ مَــــن بگوئید چـــرا ؟! چرا آرزو در دل من، متولد نشده مے میرد؟


1336074410526893_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
گذشت، ﺂﻧﻮﻗﺘهـﺎﻳــے ڪﮧ مَرﺪُم ؛ همدیگر ﺮﺎ ﺪوﺮِِ میزدند! حالا ﺎز ﺮِِوی هم ﺮِِﺪ مے شونـﺪ . . .


1336073248599503_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
wWw_White_Sky_Blogfa_CoM_14_.png

مـَטּ دَرد مے کِــشَمـ !

تـو امـّـا چــِشمـ هـایَـتــ را بــِـبَند !

ســـَختــ اســتــ
بـِدانَمــ مےبیــــنے و بےخیــالے . . .!

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
i7vbvrut2pl6mn84x0.jpg


دُنــیآی دَسـت ها اَز هــَر دُنیــآیی بی وَفــآتــَر اســت...

امــروز دَســت هـآیــَت را می گــیرَنـد،

قـصـه عـآدَتــ کهـ شـُدی،

هـَمـآنــ دَسـت هـآ رآ بـَرآیـت تــِکـــآن میــ دَهـَند...!!

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
1f6cff26de066a138d06ac88ccf5c6fd.png


شــَب خــوابیـــدے تــو تــَخــتــت ...

هـــی قـــل میــخــورے ....

بــَعــد گــوشیــت ُ بــَر میـــدارے میــنویـــْســـے :

" خـــوابــَمــ نمیــبــَرهـ "

ســـَرد میـــشـــے ...

بــُغـــض مــیـشـے ...

خـــُـــرد میــــشـے ...

دَرد میــشـــے ...

وَقـــتــــے کـــــﮧ میـــبـــنـــے هــیــچــکــَس ُ نــَدارے ایـــن ُ بــَراش بــفــرســتے !!!!

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش

_211303208.jpg

چـقـــــدر سخــــت اســـت
کـه لبـــریـــز بـاشی از گـفـتـــــن ولـــــــــــــــی . . .
در هـیـــــــچ ســویـــت محـــرمـی نبـاشد
 
بالا