• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

✯ ستـاره چیـن بـرکـه هـای شب ✯

ZahRa-Gh

متخصص بخش
انتهای هر سفـر پیـداست وقتی برگـی باشـی در بـاد .. !!
1345916851118351_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
انـدوهِ پشت پنجـره گلدانِ در گلـو .. حتا اتـاق بـا نـی و سنتـور گریــه کـرد ..
1345916804171060_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
تاریــخ عشـق سرشـار از شـادی و انـدوه است لبـریـز بـــاران است ؛ گــاهی تـازه ، گــاهی تلــخ . . .
1345706096480536_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
、 بــرای پلکــ هایـم قصـه‌ای تعـریـفـ کـن امشبــ 、 کـه خوابــم بهتـریـن خـواب جهـان بـاشـد . . .

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
هــوای دلمون که بـارونیـــه!کـــاش هــوای شهـرمونـم بـارونـی بـود...!

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
همیشه بال زدن به پرواز نمیرسد ! گاهی بال بال میزنی از درد . . . و دیگران ذوق میکنند که به حس پرواز رسیده ایی ! هه . . .
1345541056308428_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
ايــن فنجــان قهــوه هــم تمــام مــي شــود و از ايــن کــافــه هــم خــواهيــم رفــت!

و مــن هنــوز بــه حــرف هــايــي فکــر مــي کنــم کـه بــراي نگفتــن داريــم . . .


1347365559460984_thumb.gif

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
بــادبــادک بــر بــاد رفتــه و مــن، دختــرکــی کــه زیــر سپیــدار ایستــاده!

بــر گــونــه اش، شقــایــق روییــده؛ لیــک، ســرانگشتــانــش، نـ ـخ را رهــا نمــی کنــد . . .


1347365787672167_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
بــه هیــچ پــرنــده ای آشنــایــی نــده کــه درخــت شــدن، مصیبتــی نــو مــی‌شــود ایــن زخــم کهنــه را . . .


1347365851336849_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
از هــم جــدا شــدنــد و درخــت کهنســال محلــه، خشــک شــد!

از حــرکــت ايستــاده بــود،

قلبــي کــه روي سينــه اش، کنــده کــاري شــده بــود . . .


1347365891318591_thumb.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
بـا تو خـواهـم بود
هـر کـجا که باشـی
و ذهنـت را سـرشـار از امیـد خواهـم کـرد .
و دیگـر هیـچ گـاه غم هـا به سـراغت نـخواهنـد آمـد
حتـی اگـر الان ...
بعـد از ظهـر دلگیــرِ جمعـه باشـد !

653104.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
آدم هــا بـرای هــم سنگ تمــام مـی گذارنــد،

امــا نـه وقتــی کــه در میانشــان هســتی،

نــــــــه…

آنجــا کــه در میــان خـاک خوابیــدی،

"سنـــگِ تمــام" را می گذارنـد و مــی رونــد !!!دست گلی را که می خواهی بعد از مرگ برایم

بیاوری…همین حالا تا زنده هستم به من هدیه کن!

13488351311.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
دلم می خواهد نامت را صدا کنم !

یک طور دیگر!

جوری که هیچ کس صدایت نکرده باشد !

یک طور که هیچ کس را صدا نکرده باشم !

دلم می خواهد نامت را صدا کنم !

یک طور که دلت قرص شود که من هستم ,

یک طور که دلم قرص شود که با بودن من ، تو هم هستی …!
13485763041.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
میخواهمتـــــــــــــــــ ـــ…

ولــــی…

دوری…

خیلی خیلی دور...

نه
دستم به دستانـــــــت میرسد

نه
چشمانم به نگاهتــــــــــــــــــ ...
13485771071.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
فلاسفه درباره ي عشق خيلي حرف ها زدند...

اما منطق هيچ كدامشان به پاي منطق تو نرسيد...

رفتي و گفتي:

همينه كه هست...!
13484142021.jpg

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
میتــرســم…
کسـی بــوی ِ تنـت را بگیــرد
نغمــه ِ دلـت را بشنــودو تو خــو بگیــری به مـــآنـدنـش!!!
چـه احســآس ِخـط خطــی و مبـهـمـ یسـت!

ایــن عــآشقــآنـه هــآی حســود مــن …13484144991.gif

 

ZahRa-Gh

متخصص بخش
باز هم دلتنگی...

آرام درکنار پنجره نشسته ام

و دل داده ام به صدای باران


.که اشکهایم را زمزمه می کند

داستان دلتنگی بلند است

و فرصتی نمانده برای گفتن

!شاید وقتی دیگر بگویم از تنگی قفس13484149471.jpg

 
بالا