• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

آرشیو ابیات برای مشاعره با <<<< ی >>>>

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
یارب آن یوسف گمگشته به من بازرسان
تا طربخانه کنی بیت حزن، باز رسان

شهریار
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
یاد رخسار توام صبح ازل در دل گذشت
بوی گل می آید از چاک گریبانم هنوز

طالب آملی
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
یوسف ترین شدی و سر کوچه آمدی
ما بی کلاف نیز خریدارتر شدیم

کاری نمی کنیم ولی مُـزد می دهی
هربار کآمدیم بدهکارتر شدیم
:گل:
 
بالا