• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

اشعاری برای مشاعــــــــــــره با ""ن""

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

ندانمت به حقیقت که در جهان به که مانی
جهان و هر چه در او هست صورتند و تو جانی
سعدی
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
نی حدیث راه پرخون می کند
قصه های عشق مجنون میکند

محرم این هوش جز بی هوش نیست
مرزبان را مشتری جز گوش نیست

در غم ما روزها بی گاه شد
روزها با سوزها همراه شد.....

*مثنوی معنوی*
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
نی حریف هرکه از یاری برید
پرده هایش پرده های ما درید

همچو نی زهری و تریاقی که دید؟
همچو نی دمساز و مشتاقی که دید؟


*مثنوی معنوی*
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
ناصحم گفت که جز غم چه هنر دارد عشق
برو ای خواجه ی عاقل هنری بهتر از این؟
حافظ
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
نشاط جوانی زپیران مجو
که آب روان باز ناید به جو ی

نوشته است بر خاک بهرام گور
که دست کرم به زبازوی زور
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Narsisa

کاربر ويژه
نفس خروس بگرفت كه نوبتي بخواند
همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابي
سعدي
 

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی
نظربه سوره نور است و دل به آیه فتح

به فال روی تو چون واکنند قرآن را
حافظ

 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
نیست بر لوح دلم جز الف قامت دوست
چه کنم حرف دگر یاد نداد استادم
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
نامهربانی را هم از تو دوست خواهم داشت
بیهوده می کوشی که باشی مهربان ای دوست


محمدعلی بهمنی
 
بالا