• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

برای مشاعره + فقط با حرف " د "

Miss zahra

متخصص بخش تکنولوژی

در دایره وجود موجود علیست
اندر دوجهان مقصد و مقصود علیست
گرخانه اعتقاد ویران نشدی
من فاش بگفتمی که معبود علیست
مولانا
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دل تسلی نشد از نامه فرستادن کاش
خاک میگشتم و همراه صبا می رفتم
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دیگر از دیدن چشمان سیه می ترسم
که سیه چشم مهی با نگهی زد راهم
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دل و دینم به تو مشغول و نظر در چپ و راست
تا ندانند حریفان که تو مقصود منی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
در وفای عشق تو مشهور خوبانم چو شمع
شب نشین کوی سربازان و رندانم چو شمع

روز و شب خوابم نمی‌آید به چشم غم پرست
بس که در بیماری هجر تو گریانم چو شمع
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دوستان منع کنندم که چرا دل به تو دادم
باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دوستان شرح پریشانی من گوش کنید
داستان غم پنهانی من گوش کنید
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
درديست غير مردن كان را دوا نباشد
پس من چگونه گويم كان درد را دوا كن(مولانا)
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دلی دارم چو آیینه ندارد از کسی کینه
به لب آرد کمی نفرین ولی نه از ته سینه

(ا.ا.باران)
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
در گلـســتــان بــلــبــــل و در انـجــمـــن پــروانـه بـاش
هــر کــجـــا دام تـمــاشــایی کــه بـیــنـــی دانــه بـاش...
 

*pooneh*

متخصص بخش سینما،تلویزیون و تئاتر
درین دریا بسی کشتی براندم
به آخر رخت در دریا فشاندم
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی

در چشم بامدادان به بهشت برگشودن
نه چنان لطیف باشد که به دوست برگشایی

سعدی
 

*pooneh*

متخصص بخش سینما،تلویزیون و تئاتر
درین محنت سرا این است ماتم
که ما ره می بنگذارند با هم
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دلبر جانان من برده دل و جان من
برده دل و جان من دلبر جانان من

حافظ
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
دشمن دوست نما را نتوان کرد علاج
شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد
(تبریزی صاحب)
 

fatemeh

متخصص بخش ادبیات و دینی
در عشق توام نصیحت و پند چه سود
زهرآب چشیده ام مرا قند چه سود


مولانا
 
بالا