• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

دلتنگی های من

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دیدن عكست تمام سهم من است
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]از " تـــو "
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]ان را هم جیره بندی كرده ام
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]تا مبادا
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]توقعش زیاد شود
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]دِل اســت دیـــگر
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]ممكن است فردا خودت را از من بخواهد

[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]بعضی‌ها حرفی می‌زنند[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]و دلت را می‌شكنند ...![FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]بعد به سادگی روبروی این قلب شكسته[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]می‌ایستند و می‌گویند[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
ناراحت شدی؟؟؟


[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]چقدر زود رنجی تو من كه چیزی نگفتم
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
من و تو شباهت های متفاوتی باهم داریم:
هر دو شکستیم؛ تو قلب مرا، من غرورم را.
هر دو رقصیدیم؛ تو با دیگری، من با سازهای تو.
هر دو بازی کردیم؛ تو با من، من با سرنوشتم
و در آخر هر دو پی بردیم.
تو به “حماقت” من، من به “پست” بودن تو.
آری، این شباهت های متفاوت هر روز آشکارتر می شود...
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]من یه زنم

من فرزندی به دنیا نخواهم آورد[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
بگذار منقرض شود
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]نسلِ غمگین چشمانمان[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
نسلِ دل بستن های یواشکی[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]

[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]نسلِ خیسِِِ گونه هایمان

بگذار منقرض شود
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]این دردهای سر به فلک کشیده مان[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]و این دلهای شکستمان...!
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
خدایـــــا![FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]

[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]گاهــــی نگاهــــی ، یـــــــادی

باورم نمیشود که دیگر مرا نمیبینی !

جــوجــــه اردک زشـــتـــت شــــدم ؟! [FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=Vazir,helvetica,sans-serif]
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
شب قدر است من قدری ندارم .
چه سازم توشه ی قبری ندارم
شب قدر آمده کاری نکردم
برای مرگ خود کاری نکردم
خدایا
شب قدر است تو را نشناختم من
که خود را در گناه انداختم من
ندارم هیچ ، جز بار گناهی
آخ الهی یا الهی یا الهی
شب قدر شده دوباره آمدم آوا نمایم
با سوز دل بر درگهت سودا نمایم
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
صحبت از گرمای هوا بود که به ماه رمضان رسید ...
# امسال روزه می گیری؟
+ اگر خدا بخواهد ...
# من هم می گیرم، ولی کدام پزشک این همه سختی را برای بدن تایید می کند؟
+ همان که وقتی همه پزشکان جوابت کردند ، برایت معجزه می کند !


 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]تو اینقدر با دلم خوبی که[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]من از هر کسی سیرم
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]یه روز از من جدا باشی
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]من از دلتنگیت میمیرم !
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]برایم دعا کن!
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]اجابتش مهم نیست
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]نیاز به آرامشی است
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]که بدانم تو به یاد منی
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]چـه کـــــــرده ای بــا مــن ..!!؟[FONT=georgia, Vazir, times, serif]کـه ایـن روزهــــــا ،[FONT=georgia, Vazir, times, serif]تــــو را[FONT=georgia, Vazir, times, serif]فـقــط بـه انـدازه ی یـک اشتبــاه مـی شنـاسـم
[FONT=georgia, Vazir, times, serif]
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
برای خودم می نویسم !
برای دل خودم می نویسم ...
برای دلتنگی هایم
برای دغدغه های خودم
برای شانه ای که تکیه گاهم نیست !
برای دلی که دلتنگم نیست ...
برای دستی که نوازشگر زخم هایم نیست ...


برای خودم می نویسم !
بمیرم برای خودم که اینقدر تنهاست !.!.!.!


 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
به سلامتیه اون رفیقی کهمجازیه

امـــــــــــا
یه جوری واست سنگ صبوره
که همه رفیقای واقعیت به گرد پاش نمیرسن !!!


 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
چه باشد،


چه نباشد چیزکی،


باز هم مردمِ بیکار بگویند چیزهــــا!


پس به جای زندگی برای دیگران،


برای خودت زندگی کن...


رهـــــا و شـــاد و خوشحـــــال... 
آخرین ویرایش:

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی

چه حس قشنگیه وقتی میشی مَحرمِ دل یکی ..


یکی که بهش اعتماد داری ..

بهت اعتماد داره ..

از دلتنگی هاش برات میگه ..

از دلتنگی هات براش میگی ..

آروم میشه ..

آروم میشی ..

حسی که هیچ وقت به تنفر تبدیل نمیشه ..


این حس مثل قطره های بارون پاکه ..!!
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]من سکوت خویش را گم کرده ام

[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]ای سکوت ای مادر فریادها

[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]گم شدم در این هیاهو گم شدم
[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]من که خود افسانه میپرداختم

[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]عاقبت افسانه مردم شدم !

[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]تو کجایی تا بگیری داد من ؟

[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]گر سکوت خویش را میداشتم

[FONT=tahoma,verdana,Vazir,helvetica,sans-serif]زندگی پر بود از فریاد من !

"فریدون مشیری"
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
نداشته ها و تنهايي هاي كوچكبا چيز ها و آدمهاي كوچك پر ميشوند[FONT=georgia,Vazir,times,serif].
[FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif][FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif]نداشته ها و تنهايي هاي خيلي خيلي خيلي بزرگ
[FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif][FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif][FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif]
[FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif][FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif][FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif]فقط با خد[FONT=verdana,tahoma,Vazir,helvetica,sans-serif]امهم نيست در اين زمين خاكيچقدر تنها باشيم و چقدر حرفهايمان براي ديگران
غير قابل فهم باشد و وقت انسانها برايمان كم..

شكر كه خدا هست و او جبران تمام دلتنگي ها


و مرهم تمام زخمهاست.....
هر وقت دلت خواست[FONT=georgia,Vazir,times,serif] [FONT=georgia,Vazir,times,serif]،مهمانش كن


در بهترين جايي كه او مي پسندد.در قلبت.....
به دستان خالي ات نگاه نكن.
تو فقط خانه ي دلت را برايش نگه دار
اسباب پذيرايي با اوست.....
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
ایـــن روزهـــا ...


دلــَـﻡ یکــ آســـمآن ابـــر دارد

و دیـــگر ...

ظرف ِ سفـــالے دلـخــوشے هــایـَﻡ

کفـــاف این هَمــﮧ باران را نمے دهــَـد ...ا
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
خسته ام
وقتی از چار دیواری خونه بیرون نمیزنم....
وقتی فضای خونه رو پر از اهنگ های غمگین می کنم....
وقتی سکوت می کنم
وقتی دلم میخواد زودترساعت خاموشی برسه
تا من خودمو جا بدم توبستر خواب
وقتی شب رو بیشتر از افتاب دوست دارم
وقتی منتظر باران و خیسی ارام بخش خیابونام
وقتی دلم میخواد فقط حافظ وفروغ غزل های تلخ عاشقونه بخونم
یعنی اینکه خسته ام.........
خسته تر از اینکه تاب بیاورم حرف کوچک ساده ای را....
تقصیر تو نیست
تقصیر هیچ کس نیست جان دلم!
تقصر دل من است که حجمش کوچک است....
به ارزویی که هر روز بزرگ و بزرگتر میشود.....
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
هــــــــی رفیق ...
زیادی خوبی نکن !
انسان است ،
فراموشکار است ...!
از تنهایش که در بیاید ،
تنهایت را دور میزند !
پشت می کند به تو ،
به گذشته ات ...!
حتی روزی میرسد که به تو هم میگوید :
شما !؟

 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
622448_OsSp2dRV.jpg
اینجا سرعت خوشبختی خیلی کم است.... تا زندگی ات لود شود عمرت تمام شده
 
بالا