• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

دلتنگی های من

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
گوش کن !!
صداى نفس هاى پاییز می آید...
نگرانى هایت را از برگ هاى درختان آویزان کن ،
چند روز دیگر می ریزند
 

دختر مهتاب

متخصص بخش آموزش خیاطی
گاه می اندیشم…چندان هم مهم نیست اگر هیچ از دنیا نداشته باشمهمین مرا بس که کوچه ای باشد و باران…و خدایی که زلال تر از باران است…
liner-3.gif
خدایا…!هربار که تو را یاد میکنمگم میشود تکه ای از من…در من.همین روز هاست که تمام شوم
 
بالا