• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

غــروب دل

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
چقدر منصفانهـــــ است

من دیوانه چشمانـــــیِ هستم که بـــــــــارانش برای دیگریست...

و نه دل مـــــــن

و نه چشــــــمان او....

کوتــــــاه نمی آییم...

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
درد دارد وقــتـی می رود ... .و هـمه می گــویـند : دوستـت نــداشـت .....و تــو نمـی تــوانـی بـه هـمه ثــابـت كــنی كه هــرشـب بــاعـاشـقانـه هــایـش خـــوابت می كـــرد !!!...
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]کاش..
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]اون لحظه ای که یکی ازت میپرسه “حالت چطوره” ؟
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]و تو جواب میدی خوبم…
[FONT=Vazir, helvetica, sans-serif]کسی باشه محکم بغلت کنه و آروم توی گوشت بگه میدونم خوب نیستی…!
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
59xsnww9ya2r0iycta.jpg
دست همیشه برای زدن نیست ....
کار دست همیشه مشت شدن نیست .....
دست که فقط برای این کار ها نیست .....
گاهی دست میبخشد .....
نوازش میکند ..... احساس را منتقل میکند .....
گاهی چشمها به سوی دست توست .....
دستت را دست کم نگیر ........
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
ba892755da795bc71fd2e4bb9197ae9b.jpg
حال و احوال اين روزهايمــــ
قاصدکـے را مـے ماند
که دلش حتـے
نه به باد
و نه حتـے به نسيمــــ
که به بودن یک نفر خوش است...

 

salar69

کاربر ويژه
آنقـــــدر دلـــم را شکسته انـــد...
کـــه تمام راه هــای منتهی بـــه دل خــراب شده است
چندیست تــابـــلو زده ام...
کارگران مشغول کارنـــد آهسته برانید...
نـــه بـــرای دل شکسته ام..
بــــــرای شما کـه از زخـم دلـــم زخــم بـــر نــداریـــد...
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
تـــنــهـــایــی
اشـــــــــــــک
مـــــــــــــــن
و تمام نشدن این لحظه های من
.....


 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
ای فــلـــڪ…!!!!
گــَــر مــن نــمــیــزآבی ،اجـــاقــت ڪــور بــوב؟؟
مــَـن ڪـﮧ خـوב راضـی بـﮧ ایـن خـلـقـت نَـبـوבم ،زور بـود؟؟
مـَـن ڪـﮧ بـآشـَم یـآ نـَـبـآشـَم ڪـآر בُنـیـآ ،
لَـنـگ نـیـسـت…
…مـَـن بـمـیـرَم بـآ بـمـآنـَـم کـــه کســـی ،
בلـتـنـگ نـیـسـت…

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
دلم پر استـــ...
از ايـــن رفتــــ و آمد هاي مكرر...!لطفا.....
يا ...نيا..
يا ...نرو
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانوادهخیــــلی تنــــــــد رفــــت!
کـــــودکــــی هــــایــم
بـــا آن دوچرخـــــه قراضــــه اش
کــــاش همیـــــشه
پنچـــــر می مــــاند...
2.jpg 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
یــــــــکی ازم پــــــــــــرسید

منبع نوشته هایت کجاست؟؟؟


گفــــــــتم زیاد دور نیســت؛


یــــــــک وجبی بـــــــغضم...

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
تا آخرت هم اگه تنها موندي

مهم نيست..،

فقط نذار به جاي برسي كه تو آغوش كسى به ياد يكي ديگه باشي..!

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
خدایا...

بابت آن روز

که سرت داد کشیدم

متاســــفم...!!!

من عصبانی بودم،

برای انسانی که تو میگفتی ارزشــــش را ندارد

و مــــــــــن پا فشاری می کردم...

1097909_thumb.jpg

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
لیاقت می خواهد واژه ی ما شدن

لیاقت می خواهد شریک شدن

تو خوش باش به همین با هم بودن های امروزت

من خوشم به خلوت تنهایی ام

تو بخند به امروز..........................

من می خندم به فرداهایت.

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
در آغوش خدا گریستم تا نوازشم کند

پرسید فرزندم پس حوایت کو؟؟!!!

اشکهایم را پاک کردم و به او گفتم :

درآغوش آدم دیگری است.....

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
خدایا خورشید را به من قرض می دهی؟


از تو که پنهان نیست....


سرزمین خیالم سالهاست که یخ زده

است....!!!

 
بالا