• توجه: در صورتی که از کاربران قدیمی ایران انجمن هستید و امکان ورود به سایت را ندارید، میتوانید با آیدی altin_admin@ در تلگرام تماس حاصل نمایید.

غــروب دل

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
دلـــم یک شــب ِآروم میخــــواد … بــا آهنگــــی رومــــــانتیک…

چنــــد تا شمــــــع … و یک عالمــــــه تــــو…
که بــه دنیــــا بگـــــــم … خــــداحـــــافـــــــظ …
دنیــای مــن کســــی ست…
که در آغـــــوشش جــان میدهــــم…
یعنـــی « تــــــــــ♥ــــــو »
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
اون وقتی که گفتی: نمیخوامت...آخه یکی بهتر از تورو پیدا کردم! زدم


بسلامتیه اون وقتایی که... به 100 تا بهتر از تو گفتم: نمی خوامت چون

خودم بهترینو دارم


:ای کاش بودی و میخوندی!بعد از 3سال هنوز هر شعری منو یاد تو میاره
اونوقت تو .......!!!!:

 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
حـق النـآس همیشهـ پــول نیستــ...
گآهـی دِل اسـتــدِلـی کِهــ بآیـد میـدآدیــ و نـدآدیــخُدآ از هـرچـهـ بـگـذرد از حـق بـنـده هـآیـش نمی گـذردحوآسـت بـاشــد....
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
152.jpg


دلتـــــنگـ یعنی:

روبـــروی دریــــا ایستاده باشی ولــــــی خاطره ی یه خیابون خفه ت کنه...!
 

الهه خورشید

متخصص بخش خانه و خانواده
شکـــ نکـــــن !

آیــ●ــنده اے خوـاهــم ساختــــ کــه

گذشتـــه ام جلویش زآنــو بـــزند !

قـــرآر نیستــــ مـــن هـــم دلِ کَسِ دیگـــری را بسوزانـَــم !

برعکـــس کســے را کــه وارد زندگـــیم میشود

آنقـــــدر خــــوشـــبـ ♥ــتـــــ میکنــم کـــه

بـــه هر روزے کـــه جاے " او " نیستــــے
1t2u1kcgh3cjr0f1y8ne.jpg

بـــه خودتـــــ لعنتـــــ بفرستــــے! لعنتیـــ !!!
 
بالا